h

Nieuws, februari 2017

27 februari 2017

Vereenvoudigde functies, vereenvoudigde lonen?

Foto: Marijke Jongerman

Onlangs is bij de sociale werkplaats Amfors een vereenvoudiging van de functies doorgevoerd. Dit heeft er onder andere toe geleid dat mensen in een lagere loonschaal zijn geplaatst, de SP heeft hier meerdere meldingen over ontvangen. De SP vreest dat deze functieherziening vooral bedoeld is om de lonen van WSW medewerkers laag te houden, en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder
25 februari 2017

De stem van de Vlinderbuurt!

Foto: Bob van Ravensberg

Zaterdagmiddag is de SP met de klopclub langs de deuren gegaan in de Vlinderbuurt. De klopclub van de SP Amersfoort is inmiddels al meer dan een jaar actief en gaat wekelijks een buurt in om te onderzoeken wat er leeft onder de bewoners. Ook in campagne-tijd zit de klopclub natuurlijk niet stil, en gingen we met bewoners in gesprek over de vraag of ze wel of niet gaan stemmen op 15 maart.

Lees verder
23 februari 2017

Gemeente maakt aanvragen Blijk van waardering onnodig moeilijk

De Amersfoortse SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de Blijk van waardering, een klein bedrag dat ontvangers van mantelzorg aan kunnen vragen bij de gemeente voor hun mantelzorgers om ze daarmee te bedanken voor de geboden hulp. Sinds dit jaar kan zo'n aanvraag alleen nog maar digitaal per DigiD worden ingediend. De gemeente werpt hierdoor onnodige drempels op voor mantelzorgontvangers.

Lees verder
21 februari 2017

Elke stem telt, ook die van de Eemgaarde bewoners!

SP fractievoorzitter Ad Meijer heeft schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van het stemmen voor bewoners van de Eemgaarde. De bewoners van de Eemgaarde aan de Dorresteinseweg konden in het verleden hun stem uitbrengen op het Van Randwijckhuis. Die afstand was zodanig dat mensen met behulp van een rollator deze konden overbruggen.

Op 15 maart a.s. echter moeten deze bewoners helemaal naar het Corderius College om hun stem uit te brengen. Te ver voor gebruikers van een rollator en anderen die niet zo goed ter been meer zijn. Inzet van de Regiotaxi vraagt een dusdanige tijdsinvestering, met wachttijden voor en na, dat aan de SP is gemeld dat een steeds groter deel van de ruim 200 bewoners van De Eemgaarde sterk overweegt niet te gaan stemmen.

Lees verder
8 februari 2017

Parkeerproblemen Nieuwe Stad? Niet bij de buren!

Vele boze brieven van bewoners aan het gemeentebestuur en schriftelijke vragen van de SP hebben er toe geleid dat RTV Utrecht de buurt Jeruzalem heeft bezocht om daar ter plekke de parkeerproblematiek te bekijken. Ondanks de nabijheid van de binnenstad had deze rustige buurt tot voor kort nooit problemen met parkeren. Recentelijk aangepast parkeerbeleid van de gemeente heeft hier echter verandering in gebracht. De reportage van RTV Utrecht laat goed zien hoe deze buurt nu de parkeerproblemen van de Nieuwe Stad in haar schoot krijgt geworpen. Voor de SP aanleiding om volgende week twee moties in te dienen.

Lees verder

U bent hier