h
2 december 2015

Thuiszorgmedewerkers bieden Imming "noodklok" aan.

Foto: Sergey van Daalen

Voor de raadsbijeenkomst over de problemen in de thuiszorg boden tientallen thuiszorgmedewerkers wethouder Imming gisteravond een “noodklok” aan. Zij gaven haar de opdracht mee om bij Van Rijn deze klok stevig en hard te luiden!

Lees verder
2 december 2015

Nu mogelijkheid "gemeentelijk thuiszorgbedrijf" onderzoeken!

Als thuiszorgbedrijf TSN failliet gaat moet de gemeente de mogelijkheid van een “gemeentelijk thuiszorgbedrijf” onderzoeken. Dit voorstel deed SP-fractievoorzitter Ad Meijer gisteravond tijdens de bespreking van de problemen in de thuiszorg.

TSN heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf bedient ca. 1500 cliënten in Amersfoort. Dat is ongeveer helft van het totaal aantal cliënten dat thuiszorg krijgt in onze stad.

Een gemeentelijk thuiszorgbedrijf schakelt de marktwerking uit, maakt een eind aan de bureaucratie, heeft geen directeuren met topsalarissen nodig en geeft de thuiszorgmedewerker de ruimte om zelf te bepalen welke zorg mensen moeten krijgen.

Lees verder
2 december 2015

RED NIMMERDOR overhandigt petitie en reikt prijs uit aan wethouder Tigelaar

Foto: Sergey van Daalen

Dinsdag heeft wethouder Tigelaar een door 1400 mensen ondertekende petitie in ontvangst genomen. Het actiecomité RED NIMMERDOR wil dat de wethouder pas op de plaats maakt met de kaalslag die nu is ingezet in het bos. Ook wil het actiecomité dat de wethouder stopt met het op grote schaal inzetten van Roundup, een voor dieren en planten kankerverwekkend middel. Het alternatief dat RED NIMMERDOR aan biedt is natuur en mensvriendelijk.

Lees verder
27 november 2015

Amersfoort moet de noodklok luiden voor thuiszorg!

Foto: SP Amersfoort

De SP in Amersfoort wil dat het stadsbestuur bij staatssecretaris Van Rijn de noodklok luidt voor de thuiszorg. Vandaag werd bekend dat de zorgorganisatie TSN uitstel van betaling heeft aangevraagd. SP-fractievoorzitter Ad Meijer: “De problemen bij TSN bedreigen landelijk duizenden banen van thuiszorgwerkers en brengen tientallen duizenden cliënten in onzekerheid. In Amersfoort krijgt meer dan de helft van het totaal aantal cliënten thuiszorg van TSN. Dit is onacceptabel.”

Lees verder
26 november 2015

Zorgaanpak college faalt!

In de anderhalf jaar dat zorgwethouder Imming (PvdA) aan het roer zit worden we voortdurend geconfronteerd met het onder het tapijt vegen van gerechtvaardigde klachten. De SP-fractie toonde regelmatig aan dat bijvoorbeeld cliënten in de Huishoudelijke Hulp grof en onterecht worden gekort en dat afgesproken regels door het college zelf niet in acht worden genomen. De reactie van wethouder Imming was altijd: “We kunnen er niets aan doen. Het is een overgangsperiode. De SP overdrijft.” En wat blijkt nu? Uit een onder de verantwoordelijkheid van het college zelf uitgevoerd onderzoek kan worden afgeleid dat de zorgaanpak van deze wethouder volkomen faalt!

Lees verder
24 november 2015

Amersfoort schaft jeugdloon af!

Foto: Marijke Jongerman

Een gezamenlijk ingediende motie van PvdA, SP en GroenLinks om het minimum jeugdloon in Amersfoort af te schaffen kon vanavond rekenen op een meerderheid. Al maandenlang voeren jongeren van Young & United actie om het jeugdloon af te schaffen voor 18 tot 23 jarigen, onder het mom van volwassen prijzen, dan ook een volwassen loon. Hun strijd leidt tot steeds meer steun, zowel in de landelijke als in de lokale politiek. Nadat eerder al gemeenten als Zwolle, Amsterdam, Utrecht en Den Haag het jeugdloon afschaften, is nu ook Amersfoort om.

Lees verder
11 november 2015

Zet verhuurders-heffing in voor huurders!

Foto: SP

De gemeente Amersfoort moet samen met andere gemeenten bij het Rijk een verzoek indienen om de landelijke verhuurders-heffing in te zetten voor een investeringsimpuls sociale woningbouw. Een SP motie met deze strekking werd gisteravond breed gesteund door de Amersfoortse gemeenteraad.

Lees verder
31 oktober 2015

Klopclub van start: ‘Straat voor straat naar sociale verandering’

Foto: Sergey van Daalen

De SP Amersfoort heeft zaterdag de nieuwe klopclub gepresenteerd. Deze groep actieve SP'ers trekt de komende jaren door Amersfoort om bij tienduizenden woningen aan te kloppen. Marc Smits, voorzitter van de SP Amersfoort:  ‘Wij zullen deur na deur, straat na straat en buurt na buurt naar Amersfoorters gaan om met ze te praten, naar ze te luisteren en met ze te knokken voor een socialer Amersfoort.’ Ook Ron Meyer, bedenker van de Klopclub in Heerlen en kandidaat-voorzitter was aanwezig.

Lees verder
20 oktober 2015

Sluit OV-poorten pas wanneer problemen met vervoerders zijn opgelost

Foto: SP

Afgelopen week werd bekend dat de OV-chipkaartpoorten op station Amersfoort mogelijk al gesloten gaan worden zonder dat de problemen met het inchecken bij meerdere vervoerders zijn opgelost. De SP is hier geen voorstander van en heeft daarom het college gevraagd om de poorten pas te sluiten zodra de problemen zijn opgelost. In de tussentijd kan tijdelijk extra personeel worden ingezet om zwartrijden te voorkomen.

Lees verder
15 oktober 2015

Vluchtelingen, buurtbewoners en woningen

De SP vindt dat vluchtelingen een eerste opvang horen te krijgen. Dat is onze menselijke plicht. Van het grootste belang is bovendien dat buurtbewoners van eventuele opvanglocaties vooraf intensief bij de opvang betrokken worden.  Hun gerechtvaardigde vragen en wensen dienen door de lokale politiek serieus behandeld te worden. Ook mag de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet leiden tot achterstelling van inwoners die al 8 jaar op een betaalbare huurwoning wachten. Omdat voorstellen van het college niet aan deze elementaire basisvoorwaarden voldoen heeft de SP-fractie deze voorstellen op dinsdagavond 6 oktober niet gesteund.

Lees verder

Pagina's