h
17 februari 2016

Overwinning voor TSN medewerkers!

Foto: Sergey van Daalen

Na een jaar lang intensief actievoeren is het gisteravond door de gemeenteraad aangenomen reddingsplan een grote overwinning voor de thuiszorgmedewerkers van TSN! 

Buurtzorg/Stichting Familiehulp gaat TSN in Amersfoort overnemen. De 300 thuiszorgmedewerkers houden hun baan èn arbeidsvoorwaarden, de 1200 cliënten worden overgenomen en houden bovendien hun vertrouwde hulp.

Dat waren nou net precies de belangrijkste eisen die de thuiszorgmedewerkers, met steun van de SP, aan de gemeente stelden. Ondanks voortdurende tegenwerking van een aantal fracties in de Amersfoortse gemeenteraad hebben zij volgehouden.  Actievoeren loont!

Lees verder
16 februari 2016

20 februari: Super Zaterdag!

Op zaterdag 20 februari zal de Utrechtse Super Zaterdag plaats vinden! Met tientallen partijleden uit de hele regio zullen we één wijk in Utrecht intrekken. Ook Paulus Jansen, Nine Kooiman en Sadet Karabulut zullen mee de deuren langs gaan. Met zoveel mogelijk mensen langs zoveel mogelijk deuren!

Lees verder
10 februari 2016

Bachwegbewoners massaal in actie voor gezonde woningen

Foto: SP Amersfoort

De Amersfoortse SP is diep onder de indruk van de bewoners van de Bachweg die woensdag 10 februari,  samen met de SP, een brief aan de Alliantie hebben aangeboden. Massaal liepen zij van hun flats aan de Bachweg naar de Alliantie om oplossingen te eisen voor de ziekmakende schimmel in hun woningen, duidelijkheid te krijgen over de slooptoekomst en om aan te geven hoe ontevreden zij zijn over de torenhoge huur- en stookkosten.

Lees verder
10 februari 2016

Meijer: ‘Wethouder brengt noodzakelijke opvang oorlogsvluchtelingen in gevaar’

‘Het is niet in het belang van de minderjarige oorlogsvluchtelingen. Het is niet in het belang van de bewoners van de GGZ-instelling.’ Dat zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer in reactie op de plannen van het college om 60 alleenstaande, minderjarige vluchtelingen op te vangen op het terrein van psychiatrisch centrum Zon en Schild.

Lees verder
10 februari 2016

Amersfoort moet kiezen voor buurtzorg!

Foto: Sergey van Daalen

Wethouder Imming moet alles op alles zetten om Buurtzorg de activiteiten van TSN over te laten nemen. Dat zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. ‘Nu TSN failliet dreigt te gaan is het in het belang van de cliënten en medewerkers dat Buurtzorg een kans krijgt. 

Lees verder
9 februari 2016

SP strijdt mee met boze Bachwegbewoners

De Amersfoortse SP is trots op de bewoners van de Bachweg die woensdag 10 februari om 16:00 uur samen met de SP een brief aan de Alliantie gaan aanbieden.

Met deze brief eisen bewoners gezonde, schimmelvrije woningen en een einde aan de torenhoge huur- en stookkosten. Ook is duidelijkheid over de voortdurend uitgestelde sloopplannen een terechte eis. De SP en bewoners lopen met zijn allen vanaf hun portiekflats aan de Bachweg naar de Alliantie en eisen binnen twee weken duidelijke en redelijke antwoorden van hun verhuurder.

Lees verder
9 februari 2016

Bewoners Zon & Schild serieus nemen!

Het college wil minderjarige asielzoekers op het terrein van Zon & Schild plaatsen. Bewoners hebben steeds op een constructieve manier aangegeven wat hun alternatieven en zorgen zijn. In de plannen van het college zal locatie De Yselberch deels door reguliere bewoners en deels door minderjarige asielzoekers bewoond worden.

Zowel in oktober als begin januari heeft het college toegezegd dat de suggesties en zorgen samen met de bewoners zullen worden besproken. Maar wat blijkt nu? Het gesprek, dat op 28 januari heeft plaatsgevonden, bleek vooral eenrichtingsverkeer vanuit het college over reeds genomen besluiten richting de bewoners! De bewoners van de Yselberch voelen zich in het geheel niet gehoord.

Lees verder
4 februari 2016

Vervuiling Jericho in 2011 al bekend, SP stelt vragen

Foto: Marijke Jongerman

De Amersfoortse SP stelt vast dat in 2011 al bekend was dat er lichte tot lokaal ernstige bodemverontreiniging met kankerverwekkende PAK's voorkwam in de buurt Jericho. De SP fractie wil weten hoe het kan dat de verontreiniging die recentelijk in de buurt geconstateerd is volkomen als een verrassing leek te komen voor alle betrokken partijen en of er bij de werkzaamheden wel de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Ook stelt de SP vragen over de informatievoorziening richting bewoners.

Lees verder
27 januari 2016

“IN DE GEEST VAN…”

Wethouder Imming (PvdA) wil handelen “in de geest van” de voorstellen van de SP-fractie. Daarin wordt geëist dat, als Buurtzorg TSN overneemt, cliënten hun vertrouwde hulp houden, werknemers en cliënten - met behoud van rechten - worden overgenomen en loondump wordt voorkomen.

Lees verder
20 januari 2016

Overname TSN door Buurtzorg? Dan maximale zorg en werkgelegenheid!

Inmiddels is duidelijk dat Buurtzorg een kansrijke kandidaat is om TSN na faillissement over te nemen. Voor de SP aanleiding om, via een motie, in de gemeenteraad maximale zorg en werkgelegenheid te eisen. De motie komt op 26 januari in stemming.

Lees verder

Pagina's