h
20 oktober 2015

Sluit OV-poorten pas wanneer problemen met vervoerders zijn opgelost

Foto: SP

Afgelopen week werd bekend dat de OV-chipkaartpoorten op station Amersfoort mogelijk al gesloten gaan worden zonder dat de problemen met het inchecken bij meerdere vervoerders zijn opgelost. De SP is hier geen voorstander van en heeft daarom het college gevraagd om de poorten pas te sluiten zodra de problemen zijn opgelost. In de tussentijd kan tijdelijk extra personeel worden ingezet om zwartrijden te voorkomen.

Lees verder
15 oktober 2015

Vluchtelingen, buurtbewoners en woningen

De SP vindt dat vluchtelingen een eerste opvang horen te krijgen. Dat is onze menselijke plicht. Van het grootste belang is bovendien dat buurtbewoners van eventuele opvanglocaties vooraf intensief bij de opvang betrokken worden.  Hun gerechtvaardigde vragen en wensen dienen door de lokale politiek serieus behandeld te worden. Ook mag de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet leiden tot achterstelling van inwoners die al 8 jaar op een betaalbare huurwoning wachten. Omdat voorstellen van het college niet aan deze elementaire basisvoorwaarden voldoen heeft de SP-fractie deze voorstellen op dinsdagavond 6 oktober niet gesteund.

Lees verder
14 oktober 2015

Thuiszorgers delen grote oren uit aan coalitie

Foto: Sergey van Daalen

Afgelopen dinsdagavond heeft een groep thuiszorgmedewerkers samen met de SP Amersfoort grote oren uitgedeeld aan voorzitters en woordvoerders zorg van de PvdA, D66, ChristenUnie en VVD fracties. Drie weken geleden kwamen de thuiszorgmedewerkers naar het stadhuis om de gemeenteraad in te lichten over de reële problemen die door hun beleid ontstaan, maar kwamen er achter dat de coalitiepartijen doelbewust niet bij de vergadering aanwezig waren.

Lees verder
12 oktober 2015

Kom naar het Moed-debat over onafhankelijke wetenschap

Op zaterdag 31 oktober organiseert de SP Alternatieve Rekenkamer (SPark) een Moed-debat over de onafhankelijkheid van de wetenschap. Want die staat onder druk.

De overheid investeert te weinig en te selectief. Universiteiten zijn voor financiering steeds afhankelijker geworden van financiering door het bedrijfsleven.

Dit heeft geleid tot belangenverstrengeling en excessen waarbij bedrijven de resultaten van onderzoek konden beïnvloeden. De wetenschap heeft te weinig ruimte om zich bezig te houden met fundamenteel en onafhankelijk onderzoek naar belangrijke (maatschappelijke) vragen.

Lees verder
11 oktober 2015

TOP- of flop-locatie?

De SP fractie te Amersfoort heeft vragen gesteld over het faillissement van een afvalverwerker op de Isselt. De gemeente is eigenaar van het bedrijfsterrein, maar het bedrijf is niet in staat om het hier opgeslagen afval zelf te verwijderen. Uit de faillisementsverslagen blijkt bovendien dat het bedrijf mogelijk meer afval had opgeslagen dan was toegestaan volgens de verleende vergunning. Het afval zal nu waarschijnlijk op kosten van de gemeente moeten worden verwijderd. De gemeente heeft daarom alvast een verliespost van 1.5 miljoen Euro opgenomen in de zomerrapportage.

Lees verder
23 september 2015

Thuiszorgmedewerkers eisen respect van wethouder Imming

Foto: SP Amersfoort

Thuiszorgmedewerkers eisen dat wethouder Imming niet langer wegkijkt van de problemen in de thuiszorg. Daarom kwamen ze dinsdagavond naar het stadhuis om hun eisen te overhandigen. De medewerkers willen dat de wethouder respect toont voor het werk dat ze doen. Daarbij hoort dat de gemeente genoeg geld voor goede thuiszorg vrijmaakt.

Lees verder
16 september 2015

Actiebijeenkomst voor Thuiszorg in de Moed

Foto: Sergey van Daalen

Op donderdag 9 september heeft de SP Amersfoort, samen met een groep boze TSN-medewerkers, een thuiszorgbijeenkomst gehouden in de Moed. Doel van de bijeenkomst was om te bespreken wat samen tegen de bezuinigingen in de thuiszorg te doen waardoor er veel ontslagen en loondump plaatsvinden.

Lees verder
15 september 2015

Vluchtelingen in Amersfoort

Wereldwijd voltrekt zich een menselijk drama van ongekende omvang. Door wanhoop gedreven zijn duizenden op zoek naar veiligheid en enig perspectief. Ook Amersfoort moet alles op alles zetten om deze mensen met spoed een gastvrije eerste opvang te bieden.

SP-Fractievoorzitter Ad Meijer: 'We kunnen en mogen niet wegkijken bij dit menselijk leed. Dus moet Amersfoort haar deel van de vluchtelingen opnemen en voor hen onderdak regelen. Het gemeentebestuur moet zo snel mogelijk locaties aanwijzen. Daarbij is belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder de bewoners. '

Lees verder
3 september 2015

Gegraai in Amersfoort, college snapt het zelf ook niet meer

Bij het toekennen van subsidies willen gemeenten graag grenzen kunnen opleggen aan topinkomens. In 2014 heeft de Raad van State echter laten weten dat dit niet zo maar mag, gemeenten zouden geen inkomenspolitiek mogen voeren.

Lees verder
31 augustus 2015

Opnieuw ontslagen in de thuiszorg, actie nu!

Vandaag komen er opnieuw berichten naar buiten over een ontslaggolf bij TSN. In Amersfoort het bedrijf dat, in opdracht van de gemeente, het overgrote deel van de thuiszorgcliënten moet bedienen.

Opvallend detail daarbij is dat TSN aangeeft dat de door het kabinet toegezegde extra gelden, de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), niet helpen om ontslagen te voorkomen omdat de financiële drempel voor thuiszorgcliënten te hoog is.

Lees verder

Pagina's