h
19 januari 2015

Meer aandacht voor klachten WSW'ers

Mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw'ers) kunnen in de praktijk nergens met hun klachten terecht, constateerde waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren vorig najaar. De ombudsman deed onderzoek nadat hij klachten ontving van Wsw'ers. Zij kregen nergens gehoor voor hun problemen op de werkvloer.

Lees verder
16 januari 2015

PvdA-wethouder neemt klachten thuiszorg niet serieus

Wethouder Imming doet niks aan klachten van cliënten en thuiszorgmedewerkers over de grove en onzorgvuldige verlaging van zorguren. Dit bleek tijdens de interpellatie die de SP-fractie dinsdagavond 13 januari had aangevraagd.

Lees verder
17 december 2014

SP wil terugkeer pinautomaat in Hooglanderveen

Foto: Sergey van Daalen

Dinsdagavond 16 december overhandigde SP-er Bets Beltman zo’n 330 handtekeningen van Hooglanderveense huishoudens aan dorpswethouder Buijtelaar. Handtekeningen, opgehaald met als doel de terugkeer van een pinautomaat in het dorpscentrum.

Lees verder
15 december 2014

Bewoners Hooglanderveen: "Pinautomaat moet terug!"

Een overgrote meerderheid van de bewoners van Hooglanderveen wil de pinautomaat in het dorp terug. Daarom overhandigt een groep bewoners, samen met de SP Amersfoort, dinsdagavond ruim 300 handtekeningen aan wethouder Buijtelaar.

Lees verder
15 december 2014

Onze zorg over de financiële problemen bij gemeente Amersfoort

De gemeente zit in financiële problemen en toezicht van de provincie dreigt. Dat komt voor de SP niet als een verrassing. Om financieel gezond te zijn, moeten we stoppen met zinloze en geldverslindende projecten zoals de Westelijke Ontsluiting en Zwembad Hogeweg. Bezuinigen op zorg en sociale zekerheid is onacceptabel. Eerst de mens, dan prestigeprojecten.

Lees verder
12 december 2014

Stop direct éénzijdige afbouw uren Huishoudelijke Hulp!

Op 20 november 2014 stuurde het college naar alle cliënten die op dit moment Huishoudelijke Hulp krijgen een brief. Daarin staat aangegeven dat de gemeente de urenindicaties intrekt en dat de zorgaanbieders geacht worden met deze cliënten samen een “ondersteuningsplan” op te stellen dat zou moeten resulteren in nieuwe urenindicaties.

Let wel, de betreffende zorgaanbieders krijgen een aanzienlijk lager budget. De zorgaanbieders krijgen van de gemeente in principe tijd tot 1 januari a.s. om dit met alle cliënten af te handelen, met mogelijk een uitloop tot 1 februari. Aangezien Amersfoort meer dan 2500 cliënten met Huishoudelijke Hulp telt is dit het recept voor onzorgvuldige beslissingen en haastprocedures.

Lees verder
26 november 2014

SP opent meldpunt thuiszorg

Veel ouderen en gehandicapten maken zich zorgen: “houd ik nog de hulp die ik nodig heb?” Vaak zijn ze al eerder onterecht gekort op huishoudelijke hulp en er dreigt nu opnieuw voor een groot aantal cliënten een korting op het aantal uren. De brief die zij afgelopen week van de gemeente ontvingen geeft geen duidelijkheid. Daarom opent de SP Amersfoort het meldpunt thuiszorg. De SP roept iedereen op de gevolgen van de bezuinigingen te melden via amersfoort.sp.nl of via 06-19748405. Ook een persoonlijk gesprek wordt op prijs gesteld.

Lees verder
26 november 2014

Amersfoortse tegenprestatie ook voor mantelzorgers en vrijwilligers

Vanaf 1 januari kunnen gemeenten een tegenprestatie opleggen aan mensen met een uitkering. Maar liefst 90% van de gemeenten heeft er voor gekozen om mantelzorgers of mensen die al vrijwilligerswerk doen vrijstelling te geven hiervoor. De Amersfoortse politiek liet zich gisteravond echter van haar harde kant zien, ondanks verzet van de SP bleek men niet bereid om deze groepen mensen te ontheffen van de tegenprestatie. 

Lees verder
17 november 2014

Bien van den Brink-Tjebbes

Op 5 november overleed Bien van den Brink-Tjebbes (90). Bien was zeer bij de SP-afdeling betrokken, en was in 2010 onze lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Namens het bestuur van de SP-Amersfoort woonde ik de dankdienst bij in de Emmaüskerk in het Soesterkwartier.

Lees verder
12 november 2014

Vogelvrij!

Gisteravond heeft de gemeenteraad de begroting voor 2015-2018 vastgesteld. Zonder geoormerkt geld opzij te zetten om keihard te garanderen dat mensen die straks door de bezuinigingen geen zorg meer krijgen toch geholpen kunnen worden. Natuurlijk heeft de SP tegen zo’n begroting gestemd.

Lees verder

Pagina's