h
21 november 2013

Debat over de toekomst van de krijgsmacht

De landelijke SP organiseert 29 november een debat over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht in het landelijke partijbureau aan de Snouckaertlaan te Amersfoort.

Lees verder
19 november 2013

SP stelt vragen bij sloop Ganskuijl

De SP-fractie heeft vragen gesteld over de plannen voor De Ganskuijl, waarbij 190 sociale huurflats worden gesloopt en vervangen worden door 150 andere woningen. De helft is koop en de andere helft is sociale huur.

Lees verder
15 november 2013

Gemeente verstopt bomen in 'bosplantsoen'

In de afgelopen weken is de gemeente de eerste (voorbereidende) werkzaamheden gestart rond de Kersenbaan en daar gaat nu al van alles mis, met name in de communicatie met bewoners en belanghebbenden: er is geen communicatie of deze is te laat.

Lees verder
12 november 2013

Sluiting Van Randwijckhuis onze zorg!

In de media is aangekondigd dat het Van Randwijckhuis in oktober 2014 zal sluiten. Honderd bewoners moeten verhuizen en tachtig medewerkers raken mogelijk hun baan kwijt. Volgens bestuursvoorzitter Marlijn Lenselink is deze sluiting het directe gevolg van de bezuinigingen in de zorg.

Lees verder
11 november 2013

VHB laat zich inpakken door Alliantie

Vereniging Huurdersbelangen (VHB) heeft zich met een kluitje in het riet laten sturen door woningcorporatie De Alliantie. De SP Amersfoort vindt de oplossing voor de huurders die niet op tijd een nieuwe huuraanzegging hebben ontvangen beneden de maat.

Uit een notitie van het Amersfoorts college blijkt dat de VHB en De Alliantie onlangs hebben besloten dat alleen huurders die voor 18 juli hebben gereageerd per 1 oktober hun nieuwe en hogere huur gaan betalen.

Lees verder
8 november 2013

SP-missie voor Amersfoort

Op dinsdag 5 november sprak fractievoorzitter Ad Meijer weer de volgende woorden uit tijdens het begrotingsdebat:

Lees verder
6 november 2013

Mogen we even afrekenen?

Op maandag 11 november organiseert de SP voor de tweede keer een MKB dag in de Jaarbeurs te Utrecht onder de titel 'Mogen we even afrekenen?'. Zowel SP-leider Emile Roemer als de waarnemend voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen zullen de gehele dag aanwezig zijn, evenals SP-Europarlementariër Dennis de Jong en SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen.

Lees verder
5 november 2013

SP teleurgesteld: geen rechtstreeks busvervoer naar ziekenhuis

De SP Leusden is zeer teleurgesteld over de houding van gemeente Leusden en de Provincie Utrecht. Gedeputeerde Remco van Lunteren is duidelijk in zijn brief aan Provinciale Staten. Er komt geen rechtstreekse proefbus naar het nieuwe ziekenhuis Meander.

Lees verder
31 oktober 2013

Basta! Nu de ommezwaai

Honderden plaatsgenoten zijn op voedselbanken aangewezen of krijgen niet de zorgvoorziening waar ze om vragen. Kinderen die jeugdzorg nodig hebben moeten straks maar afwachten wat er met die zorg gebeurt.

Lees verder

Pagina's