h
2 december 2013

SP Leusden in Utrecht voor koopkracht en echte banen

Samen met ongeveer 10.000 mensen uit de bouw, zorg, schoonmaak, sociale werkvoorziening, politie, gevangeniswezen en metaal was de SP Leusden aanwezig op de FNV manifestatie van 30 november in Utrecht. De manifestatie, waarop de campagne Koopkracht en echte banen is afgetrapt, werd daarmee een groot succes. In de ochtend namen we deel aan enkele van de 26 bijeenkomsten over koopkracht en echte banen.

Lees verder
2 december 2013

Wat blijft er over van Scholen in de Kunst?

Verontrustende berichten bereiken de SP over de lopende reorganisatie bij Scholen in de Kunst. Er zouden zo’n 40 medewerkers bij een eventuele ontslagaanvraag betrokken zijn. De leiding van Scholen in de Kunst onderhandelt met vakorganisaties over een Sociaal Plan en dat verloopt niet soepel. Ook zouden er meer rapporten bestaan dan het BMC-rapport waar de gemeenteraad over geïnformeerd is.

Lees verder
2 december 2013

SP Leusden in actie: de kraam op de Hamershof

Zaterdag 23 november stond de SP Leusden weer met de kraam op de Hamershof. Via de kraam hebben we de Leusdenaren opgeroepen deel te nemen aan de FNV manifestatie voor koopkracht en echte banen... van 30 november in de Jaarbeurs in Utrecht.

Lees verder
29 november 2013

Buurthuisbeleid is puur opportunisme

Het buurthuisbeleid in Amersfoort is puur opportunisme, aldus SP fractievoorzitter Ad Meijer.

Lees verder
21 november 2013

Nu open die winteropvang!

Met steun van de SP Amersfoort is het Motiva Straatadvocaten gelukt om toch extra opvang voor daklozen te regelen tijdens deze koude dagen. De gemeente Amersfoort wilde de Winteropvang pas op 15 december openstellen, maar zag zich er nu toch toe gedwongen om nu al in extra bedden te voorzien.

Lees verder
21 november 2013

Debat over de toekomst van de krijgsmacht

De landelijke SP organiseert 29 november een debat over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht in het landelijke partijbureau aan de Snouckaertlaan te Amersfoort.

Lees verder
19 november 2013

SP stelt vragen bij sloop Ganskuijl

De SP-fractie heeft vragen gesteld over de plannen voor De Ganskuijl, waarbij 190 sociale huurflats worden gesloopt en vervangen worden door 150 andere woningen. De helft is koop en de andere helft is sociale huur.

Lees verder
15 november 2013

Gemeente verstopt bomen in 'bosplantsoen'

In de afgelopen weken is de gemeente de eerste (voorbereidende) werkzaamheden gestart rond de Kersenbaan en daar gaat nu al van alles mis, met name in de communicatie met bewoners en belanghebbenden: er is geen communicatie of deze is te laat.

Lees verder
12 november 2013

Sluiting Van Randwijckhuis onze zorg!

In de media is aangekondigd dat het Van Randwijckhuis in oktober 2014 zal sluiten. Honderd bewoners moeten verhuizen en tachtig medewerkers raken mogelijk hun baan kwijt. Volgens bestuursvoorzitter Marlijn Lenselink is deze sluiting het directe gevolg van de bezuinigingen in de zorg.

Lees verder
11 november 2013

VHB laat zich inpakken door Alliantie

Vereniging Huurdersbelangen (VHB) heeft zich met een kluitje in het riet laten sturen door woningcorporatie De Alliantie. De SP Amersfoort vindt de oplossing voor de huurders die niet op tijd een nieuwe huuraanzegging hebben ontvangen beneden de maat.

Uit een notitie van het Amersfoorts college blijkt dat de VHB en De Alliantie onlangs hebben besloten dat alleen huurders die voor 18 juli hebben gereageerd per 1 oktober hun nieuwe en hogere huur gaan betalen.

Lees verder

Pagina's