h
30 maart 2016

Lokaal belastingplan SP wapen tegen ongelijkheid

Foto: SP

“Dit plan geeft noodzakelijke financiële lucht aan huurders, mensen met een uitkering, vele huizenbezitters en kleine ondernemers”, zo vat SP-fractievoorzitter het lokale belastingplan samen dat zijn partij op 5 april in de gemeenteraad aan de orde stelt. Alles bij elkaar heeft zo’n twee derde van de Amersfoortse bevolking belang bij deze aanpak. Juist nu een stad als Amersfoort haar financiële fouten uit het verleden op deze kwetsbare groepen probeert af te wentelen is een andere manier van verdeling van lokale lasten, vindt de SP, meer dan noodzakelijk. “Rijkeren betalen wat meer en mensen die wat armer zijn wat minder of niets. Zo hoort dat!”, aldus Meijer.

Lees verder
21 maart 2016

SP feliciteert Bachweg met einde schimmelparadijs

Foto: SP Amersfoort

De Amersfoortse SP heeft afgelopen zaterdag de bewoners van de Bachweg gefeliciteerd met het einde van het schimmelparadijs. Nadat de bewoners met de SP in actie waren gekomen, en onder toezicht van de landelijke media naar de Alliantie trokken, is de woningcorporatie rap overstag gegaan.

Lees verder
15 maart 2016

Liever duurzame huurwoningen dan opgepimpt stadhuis

Op 16 februari heeft de raad gesproken over de nieuwe renovatieplannen voor het stadhuis. Het college lijkt alle afspraken over een sober en doelmatige renovatie vergeten te zijn, want "sober" wordt nu uitgelegd als een duurzaamheidspakket dat de gemeente vele miljoenen Euro's gaat kosten! De SP vindt dit onverteerbaar en is van mening dat alleen eenvoudige maatregelen moeten worden genomen. Met een simpele renovatie kan veel energie bespaard worden en levert dit de gemeente op termijn zelfs geld op. Nu geld steken in een 'groen prestigeproject' valt niet uit te leggen aan een stad die nog maar net onder financieel toezicht uitkomt en de afgelopen jaren al vele bezuinigingen voor haar kiezen kreeg!

Lees verder
14 maart 2016

SP wil actieve bestrijding winkelleegstand Soesterkwartier & Nieuwland

De SP wil dat het Amersfoortse college leegstand in wijkwinkelcentra actief gaat bestrijden. De SP vindt dat overlaten aan de markt niet werkt, dit leidt o.a. in het Soesterkwartier en Nieuwland tot leegstand, krimp en verpaupering. Met een twee sporen programma dat bestaat uit een leegstand verordening en een investerings-programma wil de SP dit tegengaan. Een vergelijkbaar programma heeft eerder in de gemeente Oldambt al tot succesvolle resultaten geleid.

Lees verder
3 maart 2016

SP fractie zegt vertrouwen in wethouder op

Afgelopen dinsdag heeft de SP fractie het vertrouwen in wethouder Houwing opgezegd. De SP staat er pal voor dat Amersfoort de noodzakelijke opvang aan vluchtelingen biedt. Daarbij is het van het grootste belang dat er draagvlak wordt georganiseerd onder direct betrokkenen. De wethouder heeft het draagvlak juist afgebroken. Dat rekent de SP haar zwaar aan.

Lees verder
26 februari 2016

Gemeente frustreert democratisch proces!

"Door voor het referendum op 6 april over het associatieverdrag met Oekraïne geen verkiezingsborden te plaatsen, frustreert Amersfoort het democratisch proces!" Dat is de opvatting van SP-fractievoorzitter Ad Meijer. Bij verkiezingen worden er in Amersfoort op 18 locaties verkiezingsborden geplaatst en nu, als het aan het college ligt, helemaal geen.

Lees verder
19 februari 2016

Grondig onderzoek naar plaatsing oorlogsvluchtelingen Zon en Schild nodig

Wethouder Houwing moet niet alleen toegeven dat ze het verhaal van een ervaringsdeskundige verkeerd heeft weergegeven. Ze moet hem ook serieus nemen. Dat zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. ‘Ze kon niet anders dan die enorme fout toegeven. Maar heel snel en grondig onderzoek naar de risico’s die kleven aan de plaatsing van minderjarige oorlogsvluchtelingen op het terrein van Zon en Schild is nodig. Totdat de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn moet de plaatsing worden uitgesteld. 'Foutje bedankt' zeggen en de plannen gewoon doorzetten is onacceptabel.’

Lees verder
18 februari 2016

Bewoners en SP: 'Maak de Telemannhof weer veilig!'

Foto: Bets Beltman

Onder dit motto hebben bewoners van de Telemannhof afgelopen woensdagochtend gesproken met Portaal over de onveilige situatie in hun flatgebouw. Dit gesprek kwam tot stand nadat er met hulp van de SP handtekeningen onder alle bewoners waren opgehaald. Meer dan 80% van de bewoners maakt zich zorgen over de toenemende onveiligheid en tekende voor een spoedig gesprek met Portaal over te treffen maatregelen in het gebouw.

Lees verder
17 februari 2016

Overwinning voor TSN medewerkers!

Foto: Sergey van Daalen

Na een jaar lang intensief actievoeren is het gisteravond door de gemeenteraad aangenomen reddingsplan een grote overwinning voor de thuiszorgmedewerkers van TSN! 

Buurtzorg/Stichting Familiehulp gaat TSN in Amersfoort overnemen. De 300 thuiszorgmedewerkers houden hun baan èn arbeidsvoorwaarden, de 1200 cliënten worden overgenomen en houden bovendien hun vertrouwde hulp.

Dat waren nou net precies de belangrijkste eisen die de thuiszorgmedewerkers, met steun van de SP, aan de gemeente stelden. Ondanks voortdurende tegenwerking van een aantal fracties in de Amersfoortse gemeenteraad hebben zij volgehouden.  Actievoeren loont!

Lees verder
16 februari 2016

20 februari: Super Zaterdag!

Op zaterdag 20 februari zal de Utrechtse Super Zaterdag plaats vinden! Met tientallen partijleden uit de hele regio zullen we één wijk in Utrecht intrekken. Ook Paulus Jansen, Nine Kooiman en Sadet Karabulut zullen mee de deuren langs gaan. Met zoveel mogelijk mensen langs zoveel mogelijk deuren!

Lees verder

Pagina's