h
23 september 2015

Thuiszorgmedewerkers eisen respect van wethouder Imming

Foto: SP Amersfoort

Thuiszorgmedewerkers eisen dat wethouder Imming niet langer wegkijkt van de problemen in de thuiszorg. Daarom kwamen ze dinsdagavond naar het stadhuis om hun eisen te overhandigen. De medewerkers willen dat de wethouder respect toont voor het werk dat ze doen. Daarbij hoort dat de gemeente genoeg geld voor goede thuiszorg vrijmaakt.

Lees verder
16 september 2015

Actiebijeenkomst voor Thuiszorg in de Moed

Foto: Sergey van Daalen

Op donderdag 9 september heeft de SP Amersfoort, samen met een groep boze TSN-medewerkers, een thuiszorgbijeenkomst gehouden in de Moed. Doel van de bijeenkomst was om te bespreken wat samen tegen de bezuinigingen in de thuiszorg te doen waardoor er veel ontslagen en loondump plaatsvinden.

Lees verder
15 september 2015

Vluchtelingen in Amersfoort

Wereldwijd voltrekt zich een menselijk drama van ongekende omvang. Door wanhoop gedreven zijn duizenden op zoek naar veiligheid en enig perspectief. Ook Amersfoort moet alles op alles zetten om deze mensen met spoed een gastvrije eerste opvang te bieden.

SP-Fractievoorzitter Ad Meijer: 'We kunnen en mogen niet wegkijken bij dit menselijk leed. Dus moet Amersfoort haar deel van de vluchtelingen opnemen en voor hen onderdak regelen. Het gemeentebestuur moet zo snel mogelijk locaties aanwijzen. Daarbij is belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder de bewoners. '

Lees verder
3 september 2015

Gegraai in Amersfoort, college snapt het zelf ook niet meer

Bij het toekennen van subsidies willen gemeenten graag grenzen kunnen opleggen aan topinkomens. In 2014 heeft de Raad van State echter laten weten dat dit niet zo maar mag, gemeenten zouden geen inkomenspolitiek mogen voeren.

Lees verder
31 augustus 2015

Opnieuw ontslagen in de thuiszorg, actie nu!

Vandaag komen er opnieuw berichten naar buiten over een ontslaggolf bij TSN. In Amersfoort het bedrijf dat, in opdracht van de gemeente, het overgrote deel van de thuiszorgcliënten moet bedienen.

Opvallend detail daarbij is dat TSN aangeeft dat de door het kabinet toegezegde extra gelden, de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), niet helpen om ontslagen te voorkomen omdat de financiële drempel voor thuiszorgcliënten te hoog is.

Lees verder
28 augustus 2015

"Verwarde personen" en de Amersfoortse zorgaanpak

Voor de tweede keer in korte tijd wordt Amersfoort opgeschrikt door iemand die “verward” gedrag vertoond. Deze gebeurtenissen hebben grote gevolgen voor omwonenden en de hulpdiensten draaien op volle toeren om de situatie vervolgens weer in goede banen te leiden. De vraag die zich opdringt is: moeten we hier spreken van een op zichzelf staand incident of is dit voorval illustratief voor de manier waarop nu de zorgaanpak vorm wordt gegeven?

Lees verder
25 augustus 2015

Alliantie past excessieve huurverhoging toe bij overlijden ouders

De SP fractie maakt zich boos over de excessieve huurverhoging die de Alliantie toepast bij het overlijden van de ouder(s) en heeft hier vragen over gesteld aan het college. De SP roept de Alliantie op om een minder lage huurverhoging door te voeren en de huur geleidelijk aan te passen in plaats van deze in een keer zo enorm te verhogen.

Lees verder
24 augustus 2015

Kom naar de thuiszorg bijeenkomst 9 september

Foto: SP Media

Door de recente bezuinigingen op de thuiszorg heeft thuiszorginstelling TSN aangekondigd dat in Amersfoort 57 werknemers hun baan zullen verliezen en dat de lonen van 300 thuiszorgers verlaagd zullen worden. Hierdoor komen veel thuiszorgers in financiële problemen, en is er veel onzekerheid. Veel Amersfoorters vinden dat het college alles op alles moet zetten om de verschrikkelijke gevolgen van de bezuinigingen te minimaliseren.

Lees verder
8 juli 2015

Amersfoort hoort een Stadscamping te hebben!

De Amersfoortse Stadscamping is gesloten. Volgens het AD/AC van vanmorgen is het hek dicht en is de eigenaar naar Spanje vertrokken. Een slechte zaak voor Amersfoort. De tot dusver bestaande Stadscamping was al enige tijd aan het verloederen. Incidentele maatregelen hadden geen blijvend positief effect. De gemeente had zich deze ontwikkelingen dienen aan te trekken en moeten anticiperen op de dreigende sluiting.

Lees verder
1 juli 2015

Gemeente, kom in actie voor TSN thuiszorg medewerkers!

Foto: Marijke Jongerman

Dat was gisteravond de kraakheldere boodschap! Werkers bij thuiszorgbedrijf TSN hebben aan de gemeenteraadsleden duidelijk gemaakt wat de ontslagdreigingen en loonsverlagingen voor hun betekenen. Terwijl zij door de jaren heen altijd de zorg voor hun cliënten centraal hebben gesteld worden zij steeds meer geconfronteerd met verlaging van hun inkomen met schulden en bijkomende sociale problemen als gevolg. Met steun van FNV-bestuurder Tom Wennekers maakten hun persoonlijke verhalen diepe indruk op de aanwezige gemeenteraadsleden.

Lees verder

Pagina's