h

Fractie

De SP is met twee personen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Zij worden ondersteund door actieve SP-leden. 

Het postadres van onze fractie is:

Fractie Socialistische Partij
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort

Ook kun je het laatste fractienieuws lezen.

Marc Smits

Gemeenteraadslid

06 347 68 980

Portefeuilles: Wonen, Wijkontwikkeling, Veiligheid en Handhaving, Sport, Cultuur

Judith van Zon

Gemeenteraadslid

06 153 74 743

Rob Mollink

Buitengewoon raadslid

06 430 81 267

U bent hier