h

Fractie

De SP is met twee personen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Zij worden ondersteund door actieve SP-leden. 

Het postadres van onze fractie is:

Fractie Socialistische Partij
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort

Ook kun je het laatste fractienieuws lezen.

Marijke Jongerman

Fractievoorzitter

06-389 148 80

Portefeuilles: Sociaal Domein (Zorg, Werk & Inkomen), Economie & Financiën, Bestuurszaken & Bedrijfsvoering.

Marc Smits

Gemeenteraadslid

06-347 68 980

Portefeuilles: Wonen, Wijkontwikkeling, Veiligheid en Handhaving, Sport, Cultuur

U bent hier