SP Amersfoort

Westelijke Ontsluiting - Een kostbaar toneelstuk

21-09-2016Gisteravond werd het definitieve bestemmingsplan voor de Westelijke Ontsluiting behandeld in de raad. Zoals sommige belangengroeperingen al voorspelden was het een slecht georkestreerd toneelstuk, de coalitiepartijen hebben zich immers al lang ingegraven op dit dossier, en staan totaal niet meer open voor argumenten.

› Lees verder

Heien bij de Horsten opnieuw stilgelegd

19-09-2016Opnieuw is het heien bij de Horstenflats stilgelegd. Ondanks het feit dat de huurders in de flats waarbij de heiwerkzaamheden plaatsvinden verteld was dat er geen ernstige trillingen zouden optreden, blijken deze trillingen nu dusdanig ernstig te zijn dat zelfs bewoners van de koopwoningen aan de overkant van de straat er last van hebben en vrezen zij voor scheuren in hun huizen. Aanleiding voor de Alliantie om opnieuw de heiwerkzaamheden stil te leggen.

De SP heeft zich al vanaf dag 1 verzet tegen deze werkzaamheden, o.a. omdat bewoners van de flats bang waren voor de gevolgen voor hun verouderde flat met aangetaste gallerijvloeren. Naar de veiligheid van deze vloeren loopt nog steeds een onderzoek, maar voor de gemeente en de Alliantie was dit onvoldoende reden om te wachten met de heiwerkzaamheden.

Eerder vandaag is deze reportage hierover uitgezonden door Kei TV. Het staken van de heiwerkzaamheden was bij het maken van dit filmpje nog niet bekend:

› Lees verder

Amersfoortse bijeenkomst Nationaal ZorgFonds groot succes

11-09-2016De Amersfoortse beweging voor het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico groeit. Dat bleek vrijdagavond bij een drukbezochte bijeenkomst in Theater De Lieve Vrouw. ‘Het sentiment in de zaal was duidelijk: we moeten af van het eigen risico en de enorme macht van de zorgverzekeraars. Je moet kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt’, aldus Marc Smits.

› Lees verder

Met het Nationaal ZorgFonds goede zorg voor iedereen

05-09-2016Een op de vijf mensen ziet wel eens af van noodzakelijke zorg vanwege het eigen risico. Daarnaast werd deze zomer bekend dat VGZ te weinig zorg heeft ingekocht bij het Meander ziekenhuis. Hierdoor moeten patiënten van deze verzekering langer op de wachtlijst dan nodig. Daarom zette het comité Nationaal ZorgFonds maandagochtend een muur voor het Meander Ziekenhuis. ‘In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt in het ziekenhuis waar je graag naartoe wilt. Maar het eigen risico en de enorme macht van de zorgverzekeraars zijn in de praktijk een enorme barrière. Met deze ludieke actie vragen wij aandacht voor de gevolgen van de marktwerking in de zorg.’

› Lees verder

9 september: Amersfoortse bijeenkomst Nationaal ZorgFonds

30-08-2016Het Nationaal ZorgFonds organiseert op vrijdagavond 9 september een openbare avond in De Lieve Vrouw. Zorgverleners, initiatiefnemers gaan met elkaar in gesprek over het plan om de zorgverzekeraars af te schaffen en een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico op te zetten. De avond start om 20.00 uur, de toegang is gratis.

› Lees verder

Actievoeren helpt: Geen roundup meer in Nimmerdor

13-07-2016Er was een flinke strijd voor nodig. Samen met bewoners en belangengroepen werd de strijd voor een milieuvriendelijkere aanpak van bos Nimmerdor gewonnen. SP raadslid Rob Molenkamp stelde het onderwerp aan de orde via raadsvergaderingen, raadswerkbezoeken, vele schriftelijke vragen, een ludieke actie waarbij de bomen tijdelijk een naam opgespoten kregen en een petitie.

Nu is het zover: Geen Roundup meer, maar milieuvriendelijk terugdringen van de exoten. De lanen in stukjes en beetjes vervangen in plaats van alle bomen tegelijk. En zware kaalslag voor een sleeheuvel en een sterrenbos zijn vooralsnog van de baan.

› Lees verder

De Kadernota, geen extra geld naar zorg, niet toekomstbestendig

09-07-2016Ondanks het feit dat er dit keer ook een aantal goede zaken in stonden heeft de SP tegen de nieuwe Kadernota gestemd. De belangrijkste reden hiervoor is dat er onvoldoende ruimte bleek te zijn om extra geld aan zorg uit te geven, terwijl het college hier vorig jaar nota bene nog geld op over heeft gehouden.

› Lees verder

Omnia-huurders reiken gouden hamer uit

05-06-2016Afgelopen week hebben bewoners uit Schothorst een gouden hamer uitgereikt aan wooncorporatie Omnia. Hiermee willen ze duidelijk maken dat het achterstallig onderhoud te lang heeft geduurd en dat Omnia zich nu snel in moet spannen om de woningen eindelijk veilig en gezond te maken.

› Lees verder

Versoepeling regels vergunningparkeren, een groot fiasco?

25-05-2016Het invoeren van nieuwe parkeervergunningzones in Amersfoort lijkt uit te lopen op een groot fiasco. Hele straten en buurten komen inmiddels in opstand hiertegen, en voelen zich niet gehoord. De SP, die als enige partij tegen het afschaffen van de bewonersenquête vergunningparkeren stemde, roept dan ook op om deze enquête weer in te voeren. Daarnaast vindt de fractie dat de kosten voor parkeervergunningen bij de gemeente moeten komen te liggen, niet bij bewoners.

› Lees verder

Nieuw datalek en falende invoer automatiseringssysteem direct ophelderen!

23-05-2016"Als informatie die wij hebben klopt heeft Amersfoort een groot probleem en dit college zeker ook", zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. "Dan heeft deze gemeente rondom het loket Werk Inkomen en Zorg een automatiseringssysteem aangeschaft dat niet goed is uitgetest en waarvan de invoering niet goed is voorbereid".

Informatie, in het bezit van de Amersfoortse SP, geeft aan dat dit zg. DMS-systeem in november 2015 is ingevoerd en eind december 2015 weer buiten werking is gesteld. Ondertussen waren de problemen op de werkvloer zo hoog opgelopen dat personeel zich ziek meldde en de ondernemingsraad een rol ging spelen.

"Dramatisch", zegt Meijer. "Zowel voor de medewerkers als wat betreft de kosten. Volstrekte helderheid is nodig!".

› Lees verder

Pagina's