h
20 juli 2017

Omnia-huurders en SP bieden aanmoedigingsprijs aan

Foto: SP

Huurders hebben een 'warme douche'-prijs gegeven aan hun woningbouwcorporatie Omnia. Hiermee willen ze laten zien dat ze tevreden zijn over het onderhoud dat Omnia heeft gepleegd de laatste tijd. Tegelijkertijd hebben ze duidelijk gemaakt dat er nog genoeg onderhoudsproblemen zijn die Omnia serieus zal moeten blijven nemen.

Lees verder
13 juli 2017

Marc Smits gekozen als lijsttrekker SP

Marc Smits is de lijsttrekker van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.  Dat hebben de Amersfoortse SP-leden op een ledenvergadering besloten. Smits: 'Mijn handen jeuken om samen met Amersfoorters te bouwen aan sociale verandering die zo hard nodig is. Samen bouwen we aan een stad waar je kunt rekenen op fatsoenlijke zorg, op een betaalbaar huis en een veilige en leefbare wijk. Een stad waar de inwoners niet worden geschoffeerd,  maar zeggenschap krijgen over hun buurt. Na de kaalslag van de afgelopen jaren is het tijd voor de inhaalslag.'

Lees verder
21 mei 2017

SP steekt ambulancepersoneel hart onder de riem

Foto: Bob van Ravensberg

De SP Amersfoort heeft zaterdag de ambulancemedewerkers een hart onder de riem gestoken. De toekomst van de ambulancezorg staat op het spel nu minister Schippers de deur op een kier wil zetten om van de ambulancezorg een markt te maken. SP-Kamerlid Lilian Marijnissen: 'Hierdoor kunnen straks ook buitenlandse partijen in Nederland de ambulancezorg gaan uitvoeren en wordt de functie van ambulanceverpleegkundige uitgehold. Dit mag niet gebeuren!'

Lees verder
8 mei 2017

Lege huls Imming lost woningnood niet op

De plannen van wethouder Imming zijn een lege huls en lossen het enorme tekort aan sociale huurwoningen niet op. Dat zegt SP-Raadslid Marc Smits naar aanleiding van de voorstellen van het college die dinsdag in de gemeenteraad worden besproken. 'Er zijn de komende jaren duizenden sociale woningen nodig, maar dat gaat de wethouder met deze plannen nooit halen. Het is te weinig en de voorgestelde afspraken zijn boterzacht. Daarmee laat ze al die mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning in de kou staan.' 

Lees verder
20 april 2017

Ad Meijer verlaat Amersfoortse gemeenteraad

SP-Raadslid Ad Meijer zal begin mei de Amersfoortse gemeenteraad verlaten. Hij wordt door de SP Flevoland voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Meijer: 'Met pijn in het hart verlaat ik Amersfoort. Het was een grote eer om hier volksvertegenwoordiger te zijn. Samen met een geweldig team heb ik gestreden voor goede zorg, genoeg betaalbare woningen en een groene stad. In Flevoland ga ik door met bouwen aan een menselijke en sociale samenleving.'

Lees verder
27 februari 2017

Vereenvoudigde functies, vereenvoudigde lonen?

Foto: Marijke Jongerman

Onlangs is bij de sociale werkplaats Amfors een vereenvoudiging van de functies doorgevoerd. Dit heeft er onder andere toe geleid dat mensen in een lagere loonschaal zijn geplaatst, de SP heeft hier meerdere meldingen over ontvangen. De SP vreest dat deze functieherziening vooral bedoeld is om de lonen van WSW medewerkers laag te houden, en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder
25 februari 2017

De stem van de Vlinderbuurt!

Foto: Bob van Ravensberg

Zaterdagmiddag is de SP met de klopclub langs de deuren gegaan in de Vlinderbuurt. De klopclub van de SP Amersfoort is inmiddels al meer dan een jaar actief en gaat wekelijks een buurt in om te onderzoeken wat er leeft onder de bewoners. Ook in campagne-tijd zit de klopclub natuurlijk niet stil, en gingen we met bewoners in gesprek over de vraag of ze wel of niet gaan stemmen op 15 maart.

Lees verder
23 februari 2017

Gemeente maakt aanvragen Blijk van waardering onnodig moeilijk

De Amersfoortse SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de Blijk van waardering, een klein bedrag dat ontvangers van mantelzorg aan kunnen vragen bij de gemeente voor hun mantelzorgers om ze daarmee te bedanken voor de geboden hulp. Sinds dit jaar kan zo'n aanvraag alleen nog maar digitaal per DigiD worden ingediend. De gemeente werpt hierdoor onnodige drempels op voor mantelzorgontvangers.

Lees verder
21 februari 2017

Elke stem telt, ook die van de Eemgaarde bewoners!

SP fractievoorzitter Ad Meijer heeft schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van het stemmen voor bewoners van de Eemgaarde. De bewoners van de Eemgaarde aan de Dorresteinseweg konden in het verleden hun stem uitbrengen op het Van Randwijckhuis. Die afstand was zodanig dat mensen met behulp van een rollator deze konden overbruggen.

Op 15 maart a.s. echter moeten deze bewoners helemaal naar het Corderius College om hun stem uit te brengen. Te ver voor gebruikers van een rollator en anderen die niet zo goed ter been meer zijn. Inzet van de Regiotaxi vraagt een dusdanige tijdsinvestering, met wachttijden voor en na, dat aan de SP is gemeld dat een steeds groter deel van de ruim 200 bewoners van De Eemgaarde sterk overweegt niet te gaan stemmen.

Lees verder
8 februari 2017

Parkeerproblemen Nieuwe Stad? Niet bij de buren!

Vele boze brieven van bewoners aan het gemeentebestuur en schriftelijke vragen van de SP hebben er toe geleid dat RTV Utrecht de buurt Jeruzalem heeft bezocht om daar ter plekke de parkeerproblematiek te bekijken. Ondanks de nabijheid van de binnenstad had deze rustige buurt tot voor kort nooit problemen met parkeren. Recentelijk aangepast parkeerbeleid van de gemeente heeft hier echter verandering in gebracht. De reportage van RTV Utrecht laat goed zien hoe deze buurt nu de parkeerproblemen van de Nieuwe Stad in haar schoot krijgt geworpen. Voor de SP aanleiding om volgende week twee moties in te dienen.

Lees verder

Pagina's