h

Een zorgbuurthuis. Goed idee voor Amersfoort?

4 juni 2024

Een zorgbuurthuis. Goed idee voor Amersfoort?

Foto: SP

Komt er in Amersfoort een zorgbuurthuis? Landelijk gaan er steeds meer stemmen op dat een combinatie van buurt- en bejaardenhuis, dagbesteding en zorginstelling een goede oplossing kan bieden voor kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen die vaak buiten de boot vallen omdat ze (nog) niet aanmerking komen voor zorg. Binnen de gemeenteraad van Amersfoort zijn een aantal partijen erg enthousiast op het plan van de SP. Zo enthousiast dat fractie van de PvdA samen met de SP willen onderzoeken wat de mogelijkheden voor Amersfoort zijn.

De eerste verkennende gesprekken voor een zorgbuurthuis in Amersfoort zijn gestart. Zo zijn Bets, Ria en Judith van de SP Werkgroep Zorg op bezoek geweest bij Huis Miereveld waar Marc van Leent bij betrokken is. Marc van Leent is een zorgondernemer die vanuit zijn onderneming ‘Bijzondere Plekken’ zich richt op de ontwikkeling van en investering in bijzondere ontmoetingsplekken in Amersfoort en omgeving.

Verrassend zijn de overeenkomsten van het bewonersinitiatief van het buurtcentrum Huis Miereveld en die van het zorgbuurthuis 't Hageltje in Oss. Er is een huiskamer, er zijn 12 ondernemers en er zijn vele activiteiten met een grote achterban. Het enige verschil is dat er in Huis Miereveld niet wordt gewoond.

Marc vertelt over al zijn locaties die eigenlijk allemaal zijn ontstaan uitbewonersinitiatieven en zelf ondernemen waarbij bestaande structuren moeten worden doorbroken. Ook hij ziet mogelijkheden voor een zorgbuurthuis in Amersfoort, niet alleen omdat dit in Amersfoort nieuw is, maar vooral omdat dit een oplossing biedt voor ouderen die in hun eigen buurt die eenvoudige zorg nodig hebben. Ook kan een zorgbuurthuis de eenzaamheid bij ouderen wegnemen. Marc houdt ons op de hoogte zodra er vastgoed bij hem bekend is die zich leent voor een zorgbuurthuis. Denk daarbij aan een oude school, een wooncomplex of een kerkgebouw. Een volgende stap van de werkgroep zal zijn om het plan van SP Amersfoort verder uit te werken. Er zal dan contact worden gezocht met bijvoorbeeld woningcorporaties om dit plan voor het zorgbuurthuis te bespreken.

---

Foto inzet: SP Amersfoort werkgroep Zorg bij een eerder bezoek aan zorgbuurthuis 't Hageltje:

Marie-Therèse Jansen SP Oss (initiatiefneemster van zorgbuurthuis t’Hageltje)
Gerda van Dam*
Ria Epskamp* (met partner)
Lucien Sijtsma*

Mejo Enkelaar
Jasper Hoezen (met partner)
Bets Beltman*

Judith van Zon*

* SP Amersfoort werkgroep Zorg

---

Meer info vind je op de website van SP Nedeland

Reactie toevoegen

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier