h

Jericho in actie!

24 mei 2024

Jericho in actie!

Foto: SP

Zaterdag 18 mei jl. werd in de Amersfoortse wijk Jericho door een aantal vrijwilligers van SP Amersfoort in samenwerking met en op verzoek van Bewonerscomissie Jericho met diverse bewoners het gesprek aangegaan over de sloopplannen.

Deze succesvolle actie was ook een vervolg op een eerdere flyeractie, maar nu kon ter plekke een korte (anonieme) enquete worden ingevuld. In de enquete werd aan bewoners, maar ook aan de zogeheten GAPP huurders hun mening gevraagd.

 

Hieronder kunt u de tekst van de uitgedeelde flyer lezen:

>>>

BESTE JERICHO-ERS
BEWONERS, HUURDERS EN/OF GAPP-HUURDERS!

Op verzoek en in samenwerking met de Bewonerscommissie Jericho herhalen we enkele vragen uit onze enquête van november 2022.

Deze keer kunt u de vragen anoniem beantwoorden, omdat we ook uitdrukkelijk de GAPP huurders vragen te reageren.

Zaterdag 18 mei zullen wij en leden van de bewonerscommissie van 12:00 uur tot 15:00 uur aanwezig zijn in de wijk op de hoek van de Korvet- en Scheepvaartweg. U kunt dit formulier bij ons op die plek inleveren.

Speciaal voor de GAPP huurders:
Als er in uw contract een bepaling is opgenomen dat u niet zou mogen praten met en/of deelnemen aan activiteiten van derden met betrekking tot de plannen van de Alliantie voor Jericho, dan is die bepaling in strijd met de wetgeving, en wordt hij geacht er niet te staan, en bent u er ook niet aan gebonden, zelfs als u ervoor hebt getekend. U kunt dus gerust (anoniem) deelnemen. Zet wel s.v.p. GAPP in de kolom opmerkingen.

Dan nu de vragen:

vraag 1 (antw: ja/nee/nvt en/of opmerking):
Bent u voor behoud van de wijk met serieuze renovatie?

vraag 2 (antw. ja/nee/nvt en/of opmerking):
Bent u voor sloop?

vraag 3 (open vraag / opmerking):
Wat vindt u er van dat SP Amersfoort zich (nog steeds) inzet voor behoud van de wijk? Wat vinden uw medebewoners?

<<<

Het resultaat van deze enquête / actie liet een grote betrokkenheid van de Jericho’ers zien: Ongeveer 50% van de bewoners heeft gereageerd en daarvan is 95% tegen sloop en voor renovatie. De rol van SP Amersfoort wordt in de antwoorden toegejuicht. Een van antwoorden: “Als jullie het niet doen, wie dan wel?” Twee bewoners gaven aan vóór sloop te zijn en één antwoord was ietwat bevreemdend, er stond enkel de opmerking: ‘Er is woningnood’, wat natuurlijk wel klopt.

Misschien wilt u als bewoner van Jericho ook reageren? Uiteraard worden uw reactie en gegevens anoniem behandeld. Stuur uw antwoorden per mail naar amersfoort@sp.nl.

Reactie toevoegen

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier