h

College Amersfoort Blundert

10 oktober 2005

College Amersfoort Blundert

Uitvoering schuldsanering in grote problemen Zo'n dertig Amersfoortse gezinnen komen in grote moeilijkheden door een blunder van het college van B&W. Op 1 juli jl. heeft de gemeente het contract welke de uitvoering regelt van de schuldsanering, door een verschil van mening, af laten lopen met de Stadsbank.

Een nieuwe aanbieder heeft het college nog niet gevonden. Mogelijk komt er nog een tijdelijk contract met de Stadsbank tot een andere aanbieder zich aandient. Dit contract kan nog enkele weken op zich laten wachten. Door dit getreuzel van B&W dreigt afsluiten van gas en licht, inbeslagname van eigendommen en huisuitzetting voor de Amersfoortse gezinnen die nu op een wachtlijst staan tot B&W het contract heeft geregeld.Tijdens de behandeling van de begroting 2005 in november vorig jaar heeft Bets Beltman van de SP fractie nog gewezen op de mogelijke problemen bij de schuldsanering. Zij heeft hierover een motie ingediend. Deze motie is ingetrokken na de uitdrukkelijke verzekering van de verantwoordelijke Wethouder De Wilde(Pvda) dat er geen problemen zouden ontstaan bij de schuldsanering. Tijdens de behandeling van de kadernotitie in Juni jl. heeft Bets Beltman een motie ingediend waarin nogmaals om aandacht wordt gevraagd voor de schuldsanering. Nu zijn er toch grote problemen ontstaan. De SP probeert morgenavond, 11 oktober a.s., deze kwestie op de raadsagenda te krijgen. De SP wil Wethouder De Wilde ter verantwoording roepen en vragen dat voor het eind van deze week de schuldsanering weer wordt opgestart. Verder zal aan de wethouder worden gevraagd hoe het zover heeft kunnen komen dat 30 Amersfoortse gezinnen, bijna letterlijk, in de kou staan

U bent hier