h

Oprichting bewonersplatform Jeruzalem/Jericho

6 oktober 2005

Oprichting bewonersplatform Jeruzalem/Jericho

In de plannen van de binnenstedelijke vernieuwing wordt over de buurt Jeruzalem/Jericho geschreven dat daar "iets" moet gebeuren. Dit "iets" kan leiden tot een (gedeeltelijke) sloop van ruim 350 sociale huurwoningen in deze unieke buurt.

In een door de SP gehouden enquête heeft een overgrote meerderheid van de bewoners aangegeven te gaan voor behoud en opknappen van de buurt. Naar aanleiding van de enquête is door de SP eind juni jl. een buurtvergadering belegd. De uitkomst van deze vergadering was dat de buurt zich zou gaan organiseren. Op 28 september jl. hebben een groep actieve bewoners, de huurdercommissie en de SP overleg gehad om te bekijken hoe de buurt zich zou kunnen gaan organiseren. Besloten is dat naast de huurderscommissie een bewonersplatform wordt opgericht. Het
bewonersplatform, bestaande uit 15 a 17 mensen gaat als eerste de uitkomst van de enquête bespreken met de SCW. Doelen van het bewonersplatform zijn: mogelijke sloop tegen te gaan en het opknappen en betaalbaar houden van de huizen, spreekbuis zijn voor de buurt richting SCW, gemeente en politiek.
Informatie over dit onderwerp: Geert Groeneveld, 033-4617860

U bent hier