h

SP in Provinciale Staten wil de strijd om natuur nog niet opgeven

31 januari 2011

SP in Provinciale Staten wil de strijd om natuur nog niet opgeven

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN


De SP in Provinciale Staten van Utrecht verzet zich tegen het zogeheten “Akkoord van Utrecht” dat gedeputeerde Krol heeft gesloten met acht organisaties op het gebied van landbouw en natuurbescherming. De SP vindt dat de natuurorganisaties de strijd om de natuur veel te snel opgeven. De partij is niet tevreden met de ambities die in het akkoord worden vastgelegd. De SP wil de grootscheepse bezuinigingen op de natuur tegenhouden door te voorkomen dat de rechtse coalite een meerderheid behaalt in de Eerste Kamer.
Anne-Marie Mineur, lijsttrekker voor de SP in Provinciale Staten van Utrecht, spreekt van een vlucht naar voren. Zij wil de ambities tot inzet maken van de verkiezingen. “De natuur is van ons allemaal, die laten we ons niet ontnemen.”

Het akkoord van Utrecht wordt op 7 februari besproken in de laatste provinciale statenvergadering vóór de verkiezingen van 2 maart. Een kwart van de plannen voor het netwerk van natuurgebieden in Nederland (de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) wordt zonder slag of stoot opgegeven, de helft wordt opengesteld voor landbouw, en het overgebleven kwart zou wel doorgang moeten vinden. Maar zelfs bij dat laatste kwart worden geen garanties geven. De natuurorganisaties gaan bij staatssecretaris Bleker pleiten de normen voor de uitstoot van stikstof en ammoniak te verlagen en zo meer landbouw mogelijk te maken.

Vlucht naar voren

Anne-Marie Mineur, lijsttrekker voor de SP in Provinciale Staten van Utrecht, spreekt van een vlucht naar voren. Zij wil de ambities veel liever tot inzet maken van de verkiezingen. “De natuur is van ons allemaal, die laten we ons niet ontnemen.” Zij heeft wel begrip voor de lastige positie waarin de natuurorganisaties (1) zich bevinden. “Uiteraard zijn ze zich rotgeschrokken door de uitspraken van staatssecretaris Bleker dat alle plannen om natuur aan te kopen van tafel moeten en dat Staatsbosbeheer zelfs grote stukken natuur zal moeten gaan verkopen. Wij zijn daar ook ontsteld over en we verzetten ons daar hevig tegen. Maar de verkiezingen komen eraan. Als CDA, VVD en PVV in de komende verkiezingen geen meerderheid halen in de Eerste Kamer, dan staat dit kabinet met zijn brute plannen op straat. Als we nu dit akkoord tekenen, hebben we een kwart van de natuur al weggegeven.”

Rodere rode kaart

De SP vindt de Ecologische Hoofdstructuur van groot belang voor de stand van de natuur in de provincie Utrecht. Utrecht is een geliefde vestigingsplaats voor mensen en bedrijven en als gevolg daarvan staat de natuur onder druk. In 2010 kreeg de provincie een rode kaart voor biodiversiteit en luchtkwaliteit. Door nu de ambities voor de aankoop van natuur, het aanleggen van verbindingen op te geven en te pleiten voor soepeler regels voor stikstof en ammoniak, zal die kaart alleen maar roder worden. De SP pleit ervoor om in elk geval de gevolgen van het Akkoord te laten onderzoeken door een onafhankelijk onderzoeksinstituut.

(1) Natuurmonumenten, het Utrechts landschap, Staatsbosbeheer, LTO, de Agrarische Natuurverenigingen, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieu Utrecht en het Utrechts Particulier Grondbezit en Gebiedscommissies.

U bent hier