h

De SP wenst u een gezond, gelukkig en strijdbaar 2012!

31 december 2011

De SP wenst u een gezond, gelukkig en strijdbaar 2012!

Zo op de laatste dag van het jaar kijken we vaak met z'n allen terug naar het -bijna- afgelopen jaar. Wat is er goed gegaan? Waar hebben we steken laten vallen? Wat doen we volgende keer anders? Voor onze afdeling geldt dat er veel is goed gegaan.
Bijvoorbeeld de aangenomen motie die wij hebben ingediend, waardoor onze minima de tekorten van het Eemhuis niet gaan ophoesten. Het behoud van de coördinator van de voedselbank, het ontzien van minderjarige kinderen bij WMO zorg. De bezuinigingsactie waarop door u allen geweldig is gereageerd door het insturen van vele, vele kaarten. (Een actie die nog lang niet afgelopen is!)

Best succesvol dus... maar toch, de aangenomen WMO verordening, de enorme bezuinigingen, het verlies van de Sociale Participatie regeling, het gratis openbaar vervoer voor ouderen; het gaat voor velen een lastig jaar worden, dat 2012.
Wat wij het aankomende jaar anders gaan doen? We blijven ons inzetten voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin het voor iedereen goed toeven is, niet slechts voor enkelen. Dat blijft staan. Wat wordt er beter? We gaan proberen te groeien en zetten alle zeilen bij. Doen er nog een schepje bovenop. Doet u met ons mee? Laten we samen werken aan een mooier, beter en solidair Amersfoort!

Wij wensen u alvast een gezond en gelukkig nieuwjaar toe, met strijdbaarheid en vasthoudendheid!
Bestuur en fractie SP afdeling Amersfoort.

U bent hier