h

SP MOTIE “ONTZIE MINDERJARIGE KINDEREN BIJ WMO-ZORG” AANGENOMEN!

24 december 2011

SP MOTIE “ONTZIE MINDERJARIGE KINDEREN BIJ WMO-ZORG” AANGENOMEN!

De meerderheid van de gemeenteraad is het met de SP eens! Minderjarige kinderen mogen niet worden ingeschakeld bij WMO zorgtaken, om op die manier gemeentelijke kosten te drukken. Deze motie is helaas geen overbodige luxe, want op dit moment worden minderjarige kinderen wel degelijk betrokken bij WMO indicaties. Natuurlijk kunnen kinderen hun ouders een handje helpen. Alleen zijn we dat stadium vaak al lang voorbij als er gekeken wordt naar WMO zorg in gezinnen met minderjarige kinderen. Deze kinderen zijn al belast vanwege de beperking van hun ouders. Het is juist van maatschappelijk belang dat zij kunnen blijven werken aan hun maatschappelijke vorming en opleiding.

Door: Ad Meijer

De WMO verordening zelf is, spijtig genoeg, ook aangenomen. Uiteraard zonder steun van de SP. De wijze waarop de bezuinigingen al tijdens de begrotingsbehandeling zijn doorgedrukt en het begrip “kanteling” wordt misbruikt om ordinaire bezuinigingen te rechtvaardigen staat ons tegen. De SP fractie verwacht dan ook de nodige moeilijkheden voor mensen die op gemeentelijke WMO-zorg zijn aangewezen. Wie nadeel ondervindt van de bezuinigingen van dit college op de WMO-zorg kan zich tot de SP fractie wenden. Bel 06-54 28 13 67 of mail naar ameijer@sp.nl.

U bent hier