h

Is Amerena CO2 neutraal?

13 januari 2018

Is Amerena CO2 neutraal?

Over enkele maanden opent Amerena zijn deuren en wil het doorgaan voor het meest duurzame zwembad van Nederland. Maar is dat wel zo? Het zwembad zal verwarmd gaan worden met biomassa. Houtsnippers en pellets (korrels geperst hout). Bij het stoken van hout komt 15% meer CO2 vrij dan het stoken van kolen en zelfs 95% meer CO2 dan het verstoken van gas. Daarnaast worden steeds grotere aantallen bomen gekapt om te voldoen aan de vraag naar ‘resthout’.

De uitstoot van zulke grote hoeveelheden CO2 als zal gaan gebeuren bij Amerena, en nu al geproduceerd wordt in De Nieuwe Stad, hebben gevolgen voor de volksgezondheid van omwonenden. De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College over de negatieve gevolgen van het verbranden van biomassa. Rob Molenkamp (raadslid SP) hier over: “We moeten klimaatverandering beperken, maar dan wel op een manier die ook echt CO2-neutraal is. Klimaatdoelstelling mogen nooit leiden tot natuurverlies en extra CO2 uitstoot. Dat dreigt nu wel te gaan gebeuren”.

Reacties

Goedenmorgen,
bij het stoken van hout komt ook een flinke hoeveelheid fijn stof vrij. Graag ook dit aspect benadrukken.
Is er duidelijkheid hoe vervuilend deze biomassaketel is en wat voor maatregelen er getroffen zullen worden om deze vervuiling tegen te gaan ?
TIP: Voordat de biomassa ketel in werking gesteld een nulmeting laten doen om de mate van vervuiling te tracken.

De gevaren van fijn stof PM2,5 en ultrafijnstof leiden tot een 20% hogere kans op longkanker.
Deze URL http://houtrook.nl/houtrook-bestaat-uit-giftige-stoffen-rivm/ toont de samenstelling van houtrook. Nog een extra reden om hier tegen te ageren in de lokale/ landelijke poltiek. Houtrook is een onderschat probleem, mensen zijn niet voldoende geinformeerd. Politici laat je scholen op dit onderwerp.

Als laatste een aantal voorbeelden van de klachten die houtstook middels biomassa kachels oplevert.
http://houtrook.nl/biomassa-centrales-biomassa-vervuilers/

Er is helemaal NIETS DUURZAAMS aan bij de Amarena. Hout is de meest smerige brandstof die je je kan bedenken en is een killer voor het milieu.
Bij het stoken van hout of houtpellets komt er NOG MEER CO2 vrij dan bij steenkool (Zie Trouw 22-11-2017). En na 40 jaar hergroei van bomen nog altijd veel meer CO2 dan bij gasverbranding. Bovendien komen er bij het verbranden van hout verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en kleiner, alsmede benzeen, dioxine, PAK's e.a.. Je zal er maar naast wonen. Overigens indien u niets ruikt, betekent het niet dat er niets aan de hand is. Het is net als bij koolmonoxide, fijnstof ruik je niet, maar er worden wel veel mensen ziek van, misschien u ook wel.

In plaats van vervuilende biomassa ketels is er veel meer baat bij om waterstof als brandstof te gebruiken. Deze vorm van energie is 100% schoon en heeft als extra voordeel dat in het proces van waterstofproductie overschotten aan elektriciteit gebruikt kunnen worden die opgewekt worden door zonnecellen en windmolens. Opslag van elekticiteit blijft immers een uitdaging.

Reactie toevoegen

U bent hier