h

SP Verkiezingsprogramma 2018-2022

21 januari 2018

SP Verkiezingsprogramma 2018-2022

Amersfoort is een prachtige stad. Vele Amersfoorters doen vrijwilligerswerk bij sport- of muziekverenigingen, maken onze stad mooier met initiatieven zoals de weggeefwinkel of De WAR en verlenen mantelzorg aan hun buren of familie. Kortom: Amersfoort is een stad met een hart.

Foto: SP
Maar de afgelopen jaren heeft het stadsbestuur Amersfoorters in de steek gelaten. Terwijl het landelijke kabinet Rutte-Asscher met asociale bezuinigingen normale mensen het hardste trof, keek het Amersfoortse VVD-college weg. Sterker nog: ook in Amersfoort werd de aanval geopend op dat wat van ons allemaal is.

Terwijl de woningnood enorm was en is, verdwenen er 1000 sociale huurwoningen. Terwijl mensen langer thuis moesten blijven wonen, verloren honderden mensen hun huishoudelijke zorg en thuiszorgmedewerkers hun baan. Terwijl geld bestemd voor armoede op de plank bleef liggen, steeg het aantal mensen dat naar de voedselbank moest. Terwijl we voor een leefbare en klimaatbestendige stad juist méér bomen nodig hebben, verdwenen er naar schatting 5000 bomen.

Het stadsbestuur vond het in deze tijden geen probleem om het besluit over de komst van een 67 miljoen euro kostende rondweg door bos Birkhoven erdoor te drukken. Er was geen bezwaar om te kiezen voor een geldverslindende renovatie van het stadhuis. VVD-raadslid Koos Voogt voorspelde al dat de kosten op gaan lopen naar 50 miljoen euro. En ondertussen ligt er ook nog bijna drie keer meer geld op de plank dan nodig is.

Wat de SP betreft is het tijd voor verandering. Amersfoorters moeten kunnen rekenen op een stadsbestuur dat aan hun kant staat. Dat kiest voor betaalbare woningen, aanpak van armoede en investeren in natuur. Een stadsbestuur dat cultuurmakers en buurtinitiatieven ondersteunt in plaats van de middelvinger geeft. Een stad waar je kunt rekenen op zorg en ondersteuning als je dat nodig hebt.

Met dit programma laten wij zien dat een andere koers nodig en mogelijk is. Wij laten zien dat we kunnen kiezen voor goede zorg zonder marktwerking via een gemeentelijk thuiszorgbedrijf. We besparen op de bureaucratie, topsalarissen en geldverslindende aanbestedingen en herstellen het recht op zorg.

We zorgen ervoor dat een goede en betaalbare huurwoning niet langer een droom is voor vele Amersfoorters. We bouwen fors bij en stoppen de verkoop en liberalisatie van huurwoningen. We kijken niet weg van schimmelhuizen maar maken een aanvalsplan. Na de huurexplosie van de afgelopen jaren kiezen wij voor huurverlaging.

Een leefbare stad is een groene stad. Kappen van bomen wordt niet meer de eerste keuze maar laatste optie. Voor elke boom die wordt gekapt, plaatsen we er één terug. Samen met de stad geven we groen alle ruimte. Niet langer kiezen we voor geldverslindende wegen die geen probleem oplossen, maar zetten we in op goed en betaalbaar openbaar vervoer.

Van armoede kijken we niet weg, maar die pakken we aan. We verdelen de lasten eerlijk via een lokaal belastingplan. Via een stadspas zorgen we dat ook mensen met een minimum inkomen mee kunnen doen. Geld bestemd voor armoedebestrijding besteden we ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding.

Culturele instellingen en sportverenigingen koesteren en ondersteunen we. We zetten alles op alles voor een passende plek voor De WAR en geven cultuurverenigingen en festivals de ondersteuning die zij verdienen. We moeten voorkomen dat de Amerena een bodemloze put wordt waar andere sportverenigingen voor moeten betalen.

Elke week gaan wij de buurten in om te spreken met Amersfoorters. Wij horen wat hun zorgen zijn en komen samen in beweging voor verandering. Samen bouwen we een nog mooiere stad. Waar niet wordt gekozen voor het belang van een kleine elite en het stadhuis, maar in het belang van de hele stad. Voor een stadsbestuur dat zij aan zij staat met de inwoners van Amersfoort in plaats van haar tegenstander is. 

Dit verkiezingsprogramma is onze inzet om van Amersfoort een menselijke, sociale en rechtvaardige stad te maken. 

Kies op 21 maart voor Amersfoort en voor elkaar. Stem op 21 maart SP.

Reactie toevoegen

U bent hier