h

College bouwt aan de problemen van morgen

19 december 2018

College bouwt aan de problemen van morgen

Gisteravond heeft de SP tegen een plan voor een woontoren op de oude zwembadlocatie in Liendert gestemd. Niet omdat we op die plek geen sociale woningen willen, want we zijn daar juist voorstander van. Er is een hoge woningnood in Amersfoort, en daarom moet er gebouwd worden. Maar het is wel zaak om dat op een verstandige manier te doen, om te voorkomen dat dezelfde fouten als in het verleden steeds opnieuw gemaakt worden.

Jarenlang was het motto in Amersfoort: slopen, slopen, slopen. In het verleden zijn er ook in perioden van woningnood heel snel wijken met veel bouwvolume uit de grond gestampt. Liendert is 1 zo'n wijk. Andere voorbeelden zijn de Kruiskamp en delen van Randenbroek en Schuilenburg. Wijken die later allemaal uitgroeiden tot wijken met veel sociale problematiek.

Een belangrijke oorzaak voor deze sociale problematiek was de eenzijdige samenstelling van deze wijken, reden voor de overheid om in te zetten op grootschalige stadsvernieuwing, waarbij veel sociale woningen gesloopt werden om plaats te maken voor koopwoningen en zo meer diversiteit in de wijken te brengen. In Amersfoort gebeurde dit onder de vlag van Amersfoort Vernieuwt.

De SP heeft zich daar indertijd altijd fel tegen verzet. Niet omdat we tegen diverse wijken zijn, we zijn daar juist groot voorstander van. Maar in de praktijk bleek dat er veel sociale woningen gesloopt werden zonder dat daar voldoende compensatie van sociale woningbouw in andere wijken tegenover stond. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom we nu met enorme wachtlijsten te kampen hebben in Amersfoort. Als SP waarschuwen we hier al jaren voor.

Nu eindelijk ook tot de andere partijen de ernst van de woningnood is doorgedrongen grijpt men onmiddelijk terug naar oude reflexen. Zonder goed na te denken over de gevolgen worden er overal weer grote bouwprojecten opgestart. Wat hierbij opvalt is dat het dezelfde wijken zijn waar indertijd veel sociale woningen zijn gesloopt die nu weer de grootste bijdrage moeten leveren aan de woningopgave.

Voorbeelden hiervan zijn o.a. de massale woningbouw langs de Hogeweg, de woontoren in Liendert die gisteren in de raad besproken is, de aanbouw van de flats in de Horsten en de woontoren die op de Keerkring is gebouwd. In al deze gevallen kregen bewoners in de voormalige Amersfoort Vernieuwt buurten te maken met massale ontwikkelingen naast hun deur die hen vaak rauw op het dak kwamen vallen. Wijken die ook al een bovenproportioneel aandeel op zich nemen in het opvangen van statushouders en mensen met GGZ problematiek die ook een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Ondertussen lijkt het wel alsof andere wijken met fluwelen handschoen worden aangepakt. In het Leusderkwartier krijgen bewoners op het voormalige manegeterrein alle ruimte om mee te denken, met als gevolg dat het aantal woningen dat uiteindelijk in het plan komt veel lager is dan wij graag gezien zouden hebben. In Randenbroek wordt kostbare bouwgrond met een goede verkeersontsluiting omgezet in een 2e park (ze hebben er al een). En in Vathorst wordt al jaren amper een sociale woning neergezet. Over de Berg zullen we het maar helemaal niet hebben.

Terecht komen bewoners die wel massale bouwontwikkelingen naast hun deur krijgen daarom hiertegen in verzet. En keer op keer blijkt dat deze bewoners best mee willen denken over de woningopgave, maar dat ze eerlijk behandeld willen worden. Zo'n eerlijke behandeling houdt in dat je bewoners vanaf dag 1 al betrekt bij de plannen, luistert naar hun inbreng voordat je de omvang van de plannen vaststelt, en bovenal dat de woningopgave eerlijk wordt verdeeld over de stad.

Dit vereist een gemeentebestuur dat niet over de bewoners regeert, maar samen met ze optrekt. Keer op keer blijkt dit niet het geval te zijn, en wordt de raad in een laat stadium weer geconfronteerd met een raadzaal vol boze bewoners, omdat de wethouder haar werk niet gedaan heeft.

Ook bij dit project in Liendert is dat weer het geval. Bewoners en de naastgelegen school zijn veel te laat geinformeerd en niet vooraf betrokken bij de plannen terwijl de wethouder dit wel had beloofd aan de raad. Over zaken als de al bestaande sociale onveiligheid in de buurt en de verkeersafwikkeling is nog veel onduidelijk. De wethouder ramt het plan er gewoon door en gokt er blijkbaar op dat de raad toch wel 'ja' zegt omdat er nu eenmaal een hoge woningnood is. "Met de rug tegen de muur beslissingen" wordt dat in de wandelgangen van de raad vaak genoemd.

Als SP hebben we besloten om hier niet in mee te gaan. Indien de raad wethouders hier steeds mee weg laten komen leren ze het nooit, dus trekken we een streep in het zand en zeggen we 'nee' tegen deze startnotitie. Dit betekent niet dat we tegen sociale woningbouw op deze locatie zijn, we zijn daar voor. En we sluiten nog steeds niet uit dat we uiteindelijk wel voor het bestemmingsplan gaan stemmen. Maar we vragen de wethouder wel om de omwonenden mee te nemen bij het verder uitwerken van deze plannen en aan draagvlak te werken. Om zo de problemen uit het verleden in de toekomst te vermijden.

Reactie toevoegen

U bent hier