h

Actie tegen nutteloze bomenkap!

9 februari 2019

Actie tegen nutteloze bomenkap!

Foto: ?

Boze bewoners van de stad Amersfoort gaan maandag 11 februari actie voeren in het bos bij Amersfoort om de bomenkap te voorkomen voor de nutteloze aanleg van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort. De SP Amersfoort en leden van de SP Statenfractie provincie Utrecht zullen deze actie ondersteunen.

Wij roepen alle strijdbare mensen die ons mooie bos willen behouden op:

Kom Maandag 11 februari om 9 uur naar ‘Leerhotel het Klooster’, Daam Fokkemalaan 10, 3818 KG Amersfoort. Parkeren is daar mogelijk.

Daar wordt verteld hoe de actie er verder uit gaat zien.

De Westelijke Ontsluiting gaat de gemeenschap (provincie en gemeente) uiteindelijk vele malen meer dan 67 miljoen euro kosten. En 4000 bomen op de koop toe. Onlangs is aangetoond dat er veel beschermde diersoorten op het terrein zitten. Dassen, boommarters, haviken, reeën en sperwers. Keer op keer is aangetoond dat deze weg niet nodig is, omdat er goede doorstroming is op de oude route. Zelfs tijdens de monsterfile enkele weken geleden kon er op de bestaande weg gewoon worden doorgereden.

Toch wijken de VVD wethouder Buitelaar en VVD Gedeputeerde Dennis Straat (van de Uithoflijn) niet van hun plan af om dit stuk asfalt aan te leggen. Hierbij door dik en dun gesteund door coalitiepartijen Groen Links, ChristenUnie en D66 in de gemeente en provincie.

De SP is niet tegen wegen, nieuwe verbindingen, verbeterde doorstroming. Wel tegen het verspillen van gemeenschapsgeld en natuur voor wegen die niet nodig zijn voor de inwoners, en alleen gunstig zijn voor de asfaltlobby.

KOM OOK EN STRIJD MEE!!!!!!

Reactie toevoegen

U bent hier