h

De intercity verbinding tussen Amersfoort en Amsterdam schrappen ? Echt niet

8 oktober 2020

De intercity verbinding tussen Amersfoort en Amsterdam schrappen ? Echt niet

Foto: Stefan van der Veer

Met grote verontwaardiging heeft de SP fractie in Amersfoort kennis genomen van het voornemen van staatssecretaris Van Veldhoven de intercity verbinding tussen Amersfoort en Amsterdam te schrappen.

Naast de onverantwoordelijke aspecten als de groeiaspiraties van onze stad aan de ene kant met steeds grotere aantallen in Amsterdam werkenden of studerenden tot gevolg, betekent een dergelijke verslechtering aan de andere kant een verdere structurele uitholling van het toch al kwetsbare openbaar vervoer. Waar bovendien, naar het oordeel van de SP volstrekt ten onrechte, het busvervoer onder druk komt te staan en versoberingen worden aangekondigd wordt nu de belangrijke verbinding Amersfoort-Amsterdam grof verslechterd middels het laten vervallen van deze belangrijke intercityverbinding. Daarenboven is het voor de kapitaalkrachtige Amersfoorter wellicht iets makkelijker om de auto te pakken en zelf heen en weer te rijden terwijl dit voor de vele modaal verdienende - en voor werk of studie/opleiding op Amsterdam aangewezen - stadgenoten een onbetaalbare optie zal blijken.

De SP-fractie heeft dan ook vragen gesteld aan het College.

U bent hier