h

Soesterkwartier staat volop in de belangstelling.

19 oktober 2020

Soesterkwartier staat volop in de belangstelling.

Foto: Oane Sikkema

Soesterkwartier staat de laatste maanden volop in de belangstelling. Zowel vanuit de provincie als door de gemeente wordt nu (eindelijk!) aandacht én geld (9,5 miljoen) besteed aan de wijk. En dat is ook hard nodig; het Soesterkwartier heeft bij het gemeentebestuur te lang in het verdomhoekje gezeten.

Wat speelt zoal:

  • Er komen een paar duizend woningen rondom de wijk bij; het is de bedoeling dat deze nieuwe bewoners gebruik maken van de scholen en winkels in onze buurt.
  • De rotonde bij het Eemplein is gevaarlijk en op sommige momenten staat alle (auto) verkeer vast; volgens de wethouder moet de doorstroming van het verkeer worden verbeterd door het afsluiten van de Groningerstraat.
  •  Het plan was om de wijk bereikbaar te houden door een nieuwe weg door de Groengordel. Dit plan is gelukkig voorlopig tegengehouden, maar een ander oplossing is nog niet gevonden...
  •  De Noordewierweg is (ondanks de 30 km zone dankzij een actie van de SP) nog steeds niet veilig; er wordt regelmatig veel te hard gereden,

- en meer ...

Gelukkig zijn er diverse bewonersgroepen actief in de wijk, waarmee de SP afdeling en onze raadsleden contact onderhouden. Het standpunt van de SP in de gemeenteraad over de komende ontwikkelingen op het gebied van wonen, verkeer en leefbaarheid in de wijk is: 

  1.  er moet een plan gemaakt worden dat in overleg met de bewoners uit de wijk tot stand is gekomen; plannen en voorstellen van bewonerszijde moeten door de gemeente serieus bekeken worden;
  2.  de verkeersveiligheid moet worden verbeterd door herinrichting van de Noordewierweg en het Eemplein;
  3. dit mag geen groen gaan kosten, niet van de Groengordel, niet in de wijk.

Binnenkort vergadert de gemeenteraad verder over wat er in de wijk moet gebeuren. 

Bets Beltman
Judith van Zon

U bent hier