h

Geen verdere versobering van het ov!

25 november 2020

Geen verdere versobering van het ov!

De Amersfoortse SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over een forse versobering van het aantal busritten in en rond Amersfoort. In de nieuwe dienstregeling van Syntus gaat een groot aantal busritten de komende tijd verdwijnen. Volgens Syntus vanwege teruggelopen inkomsten door de coronacrisis.

SP-raadslid Judith van Zon is niet te spreken over het wegsnijden van busritten: 'Overal horen we dat er meer afstand moet worden gehouden om de pandemie te stoppen.  Maar hoe gaan we dat doen wanneer er minder bussen rijden en er per bus dus meer mensen moeten worden vervoerd?'

Van Zon acht het daarnaast ongewenst dat enkel winstmotieven lijken te spelen in het lokale openbaar vervoer. 'Sinds de privatisering van het openbaar vervoer is er al heel veel bezuinigd. Onrendabele bus- of treinritten worden afgeschaft, ticketprijzen zijn omhoog gegaan. Daardoor kunnen mensen die geen eigen vervoer hebben, steeds moeilijker naar familie of vrienden of zelfs naar hun werk.'

De SP wil dat het openbaar vervoer weer in publieke handen wordt genomen, waarmee de prikkel om winst te maken verdwijnt.

U bent hier