h

SP Wil hoger minimumloon en uitkeringen

22 januari 2021

SP Wil hoger minimumloon en uitkeringen

Foto: Judith van Zon

De gemeente Amersfoort moet zich aansluiten bij de steeds luider wordende oproep om het minimumloon fors te verhogen. Dat voorstel doet raadslid Judith van Zon dinsdag in de Raad.

Van Zon: ‘Het minimumloon maar ook de daaraan gekoppelde uitkeringen als de bijstand en de AOW blijven steeds verder achter bij het gemiddelde loon. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de armoede onder mensen met een minimuminkomen al jaren toeneemt. Hierdoor moeten gemeenten allerlei gemeentelijke regelingen optuigen om armoede tegen te gaan. Ik vraag het gemeentebestuur zich aan te sluiten bij de oproep om het minimumloon naar 14 euro te brengen. Daar profiteren degenen met een minimumsalaris van,
maar ook degenen met een uitkering. Het is bovendien goed voor de economie om iedereen een eerlijk en menswaardig salaris te geven.

De Europese norm schrijft voor dat het minimumloon rond de 60 procent van het gemiddelde loon moet bedragen. Als het minimumloon naar 14 euro wordt gebracht, voldoet Nederland wel aan die norm.

U bent hier