h

Succes SP: Meer stemlocaties bij Kamerverkiezingen in Amersfoort

17 februari 2021

Succes SP: Meer stemlocaties bij Kamerverkiezingen in Amersfoort

Amersfoorters moeten bij de Tweede Kamerverkiezingen op meer plekken kunnen stemmen dan bij de vorige verkiezingen. Ook moeten deze stemlocaties goed verspreid zijn over de stad. Dit voorstel van SP-Raadslid Marc Smits kreeg dinsdagavond unanieme steun van de gemeenteraad. ’Het is belangrijk dat op 17 maart iedereen veilig en dichtbij huis kan stemmen. Dan zijn er niet minder maar juist méér plekken nodig waar gestemd kan worden. Het is daarom heel goed nieuws dat ons plan grote steun heeft gekregen. Want elke stem telt! ’

Helemaal tijdens de coronacrisis vindt de SP het van groot belang dat iedereen zijn stem kan laat horen. Smits: ‘Door de coronacrisis dreigt 10% van de mensen, met name de mensen die tot een kwetsbare groep behoren, hun stem niet uit te brengen omdat ze geen risico willen lopen. Daarom willen wij ook dat er een goede spreiding van locaties is, met extra aandacht voor plekken waar veel ouderen wonen of mensen die tot een kwetsbare groep behoren.’

Binnenkort worden de stemlocaties bekend gemaakt. Smits: ‘Is het aantal stemlocaties in uw buurt toch afgenomen? Moet u toch veel verder lopen naar een stembureau? Dan roepen wij u op om het ons te laten weten.
Klik hier hoe u de SP Amersfoort kunt bereiken!’

U bent hier