h

Individuele Inkomens Toeslag nu echt gerepareerd!

14 oktober 2021

Individuele Inkomens Toeslag nu echt gerepareerd!

Dankzij de SP is de bezuiniging op de Individuele Inkomens Toeslag (IIT) gerepareerd.

Het raadsvoorstel waarin dit wordt geregeld is door de raad met 26 tegen 10 stemmen aangenomen. Alleen de VVD en D'66 waren tegen. De IIT zal voor de jaren 2021 en 2022 volledig hersteld worden.

Dit is mede dankzij de betrokkenen die toen luid aan de bel hebben getrokken waardoor de onrechtvaardige situatie aan het licht kwam. Het bewijs dat het loont om in actie te komen.

U bent hier