h

SP Amersfoort kiest nieuw afdelingsbestuur en maakt zich op voor partijcongres

3 mei 2023

SP Amersfoort kiest nieuw afdelingsbestuur en maakt zich op voor partijcongres

Foto: SP

Met de leden van de SP Amersfoort is op 26 april de ledenvergadering gehouden. Voorzitter Hugo Kruyt opende de vergadering en leidde de leden door de bestuursverkiezingen, de jaarverslagen en de discussie over het nieuwe beginselprogramma “Heel de mens”.

De zittende bestuursleden Hugo Kruyt, Judith van Zon, Chris Wouters en Jasper Hoezen zijn herkozen. Het bestuur is uitgebreid met Alexander van Blokland. Dit bestuur gaat de SP in Amersfoort en omgeving vol energie verder op de kaart zetten. Dat gaat zeker lukken: 2022 liet al groei in ledenaantal én in acties zien. De SP wordt steeds actiever waar mensen de SP nodig hebben. Hoe meer leden zich inzetten, hoe meer er kan worden gedaan.

Na een videoboodschap van Ronald van Raak, die de commissie leidde over ons nieuwe beginselprogramma “Heel de Mens” ontstond een levendige discussie. De inbreng van de Amersfoortse discussie en amendementen gaan mee naar het congres over ons beginselprogramma, waarin onze idealen staan verankerd. De tekst is op diverse punten aangescherpt. Het beginselprogramma van de SP moet immers duidelijk zijn en lang mee kunnen. Nu nog zien of het congres de Amersfoortse wijzigingen overneemt.

Veel ging over kapitaal en arbeid, maar ook over de rol van macht. Het is duidelijk waar de SP, ook in Amersfoort voor staat: meer zeggenschap voor de factor arbeid, minder macht voor het kapitaal. Het gaat erom andere keuzes te maken, waardoor de wereld kan veranderen. Hoe het nu gaat is geen natuurverschijnsel, maar ligt aan de keuze van mensen. De SP kan in de verandering een belangrijke rol spelen. Wat niet failliet mag gaan hoort niet op de markt. De grote opdracht aan de SP is hoe dit voor elkaar te krijgen.

De conclusie was, dat het beginselprogramma Heel de mens in de nieuwe vorm een uitstekende basis is om onze acties en politieke activiteiten op uit te werken en voort te zetten. Naast en voor de mensen, die de SP nodig hebben.

Natuurlijk werd de avond afgesloten met een drankje.

Reactie toevoegen

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier