h

SP Leusden wil betaalbare huisvesting jongeren

3 december 2008

SP Leusden wil betaalbare huisvesting jongeren

De SP werkgroep Leusden maakt zich zorgen over het tekort aan betaalbare jongerenhuisvesting in Leusden. De werkgroep heeft daarom een open brief geschreven naar B&W en de Gemeenteraad van Leusden.

Volledige tekst:

In de gemeente Leusden is een groot te kort aan betaalbare jongerenhuisvesting.
De werkgroep SP Leusden denkt dat het moment aangebroken is voor een grote beleidsaanpassing, de huidige aanpak levert geen resultaat op en de problemen nemen snel toe.

Het probleem van jongerenhuisvesting wordt al geruime tijd door velen onderkend, is eigenlijk onomstreden. In “woonvisie” staat het probleem vermeld ( zonder flitsende aanpak overigens), onlangs plaatste de wethouder het vraagstuk terecht in een bredere context, (gezonde mix van leeftijdklassen in Leusden) en het recent uitgevoerde onderzoek van Berenschot bevestigt wederom de noodzaak van initiatieven op dit dossier.

Toch heerst bij velen de indruk dat het dossier stil ligt, in gesprekken met jongeren bemerken wij een afnemend vertrouwen in een snelle oplossing. Het feit dat nu getoetst wordt of de Gemeente Leusden voldoende bestuurskracht bezit is een mooi moment om te bewijzen dat zij problemen echt kan oplossen. De urgentie van daadkrachtig handelen, ergo een beleidsaanpassing wordt volgens ons door de actuele ontwikkelingen op diverse markten alleen maar versterkt.

De draagkracht toetsing bij hypotheekaanvragen wordt beter uitgevoerd: geen risico’s, geen Amerikaanse praktijken: gevolg minder huizenkopers.
De inkomenszekerheid staat onder druk, vaste arbeidscontracten worden schaarser, erger de werkzekerheid neemt af: maken van schulden is dan geen optie.

Was instappen in de woningmarkt al een welhaast onmogelijke actie, in huidige tijden een huis kopen wordt nog moeilijker, het aantal kopers neemt af. Dit geldt voor starters maar ook meer en meer voor doorstromers. Het woningvraagstuk blijft zo niet meer beperkt tot jongeren.

Wij pleiten er voor om nu het beleid fors bij te sturen. Een beleid met als vertrekpunt de woonbehoefte: betaalbare huisvesting voor iedereen zonder winstoogmerk.
Ook in Nederland is de huizenmarkt buiten haar oevers getreden, het is geen markt meer waar alleen de huizenbouwer “ zijn waar aanbiedt”. Ook door verkopers van huizen en Gemeentes wordt geld “verdient”, echter het geld moet wel opgebracht kunnen worden.
Dat laatste nu blijkt al enige tijd niet meer mogelijk. De verhoudingen zijn zoek en de wal keert nu het schip.

Ons voorstel is:
1. pas de bouwplannen van het Vallei Park nu aan, bouw daar een fors aantal betaalbare huurwoningen voor jong en oud.
2. onderzoek of er bouwers zijn (project ontwikkelaars of corporaties ) die tegen scherpe prijzen goede woningen kunnen realiseren.

Wij denken dat dit een realistisch voorstel is, ergo het huidige plan verliest met de dag aan geloofwaardigheid:
- wij hebben grote twijfels of de geplande koopwoningen verkocht zullen gaan worden.
- de woningen in het Valleipark zijn bedoeld voor doorstromers, die echter hun huidige woning niet meer kwijtraken ( het z.g. “goed kunnen verkopen”).

Wij beseffen dat de toekomst voorspellen lastig is maar scharen ons niet aan de zijde van hen, die denken dat met “ hopen en positief praten” de enorme economische problemen opgelost kunnen worden. Op diverse terreinen moet structureel ander beleid ontwikkeld worden.

De werkgroep SP Leusden roept de Gemeente Leusden daarom op:
- Haar beleid te baseren op de behoeften van de inwoners van Leusden
- Geen herverdeling van de bestaande huurwoningen, geen probleem verplaatsen
- Meer betaalbare huurwoningen voor “jong en oud” bouwen met een inhaalslag voor jongeren, te beginnen met een nieuw Valleipark Plan.
- Op deze wijze in de praktijk aantonen over bestuurskracht te beschikken.

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier