h

SP reactie op Smink-vragen

17 december 2008

SP reactie op Smink-vragen

Gemeente studeert 7 jaar of manege autobedrijf kan worden
In Amersfoort is het mogelijk een gebouw, met bestemming manege, ruim 6 jaar lang illegaal te verhuren aan een autoleasebedrijf zonder dat de gemeente ingrijpt. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van de SP.

De partij stelde deze naar aanleiding van het illegale gebruik van de manege aan de Bunschoterstraat 23. De directeur van het autobedrijf gaf in 2006 in hoorzitting toe dat zijn bedrijf al vijf jaar op de Bunschoterstraat 23 was gevestigd. De gemeente bestrijdt de opmerking van de directeur en zegt eigenlijk dat de directeur niet de waarheid spreekt.
Als reden dat het zo lang heeft geduurd, geeft de gemeente aan dat pas gehandhaafd kan worden als de mogelijkheid tot legalisatie is onderzocht. De gemeente heeft daarover zeven jaar gedaan. Het bedrijf heeft in mei/juni 2008 haar activiteiten gestaakt.
De teneur van de beantwoording en de geschiedenis van het dossier doet, volgens de SP, sterk denken aan het meten met twee maten. Een vergelijkbaar geval werd binnen een half jaar opgelost. Daarbij lijkt het er ook op dat als je brutaal genoeg bent, je eigenlijk kan doen en laten wat je wil. De manege is eigendom van de voormalige directeur van afvalbedrijf Smink.

De SP heeft aanvullende vragen gesteld; onder andere of 7 jaar onderzoek naar legalisatiemogelijkheden niet wat lang is en of de manege niet afgebroken had moeten toen bleek dat er geen manege is gevestigd zou worden. De eigenaar heeft in 2003 zelf aangegeven dat de gebouwen niet geschikt zijn om als manege te gebruiken.
Daarnaast zijn de vragen uitgebreid naar het gebied Hoogland-West, omdat de SP de indruk heeft dat er meer gebouwd is dat op grond van het bestemmingsplan zou zijn toegestaan. Ook de mogelijke huisvesting van turnvereniging GymXL in de manege komt in de vragen terug. Dat kan alleen als tegelijkertijd een golfbaan rondom de manege kan worden gerealiseerd. Voor de SP is een dergelijke combinatie onbespreekbaar en onaanvaardbaar.
Ook heeft de SP gevraagd waarom de beantwoording bijna 4 keer zo lang heeft geduurd dan is voorgeschreven. Omdat de normale tijdsduur ruimschoots is overschreden, zou men mogen verwachten dat de vragen serieus zijn genomen en zodanig worden beantwoord. Helaas is de indruk van de SP dat het college er zich met een Jantje van Leiden van probeert af te maken. Bij de raad zijn dergelijke antwoorden inmiddels beter bekend als KIR-antwoorden (Kluitje in het riet).

Bijlage: de schriftelijk vragen vervolg
Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk te beantwoorden:Vervolgvragen naar aanleiding van de beantwoording van de raadsvragen van de SP inzake dossier Bunschoterstraat 23, te Amersfoort. (2925253)
Vragen gesteld op 19 september 2008
Beantwoording 3 december 2008
Tijdsduur: 75 dagen
Inleiding: De normale tijdsduur van beantwoording van de gestelde vragen is ruimschoots overschreden, men zou dus mogen verwachten dat de vragen serieus zijn genomen en zodanig worden beantwoord. Helaas is onze indruk dat het college er zich met een Jantje van Leiden van probeert af te maken. Bij de raad inmiddels beter bekend als KIR-antwoorden. De teneur van de beantwoording en de geschiedenis van het dossier lijken sterk op het meten met twee maten. Als je maar brutaal genoeg bent, kan je eigenlijk doen en laten wat je wil. Want in Amersfoort is het dus mogelijk een gebouw, met bestemming manege, ruim 8 jaar lang leeg te laten staan en/of illegaal te verhuren aan bedrijf zonder dat de gemeente ingrijpt. Terwijl de eigenaar bijvoorbeeld al in 2003 heeft aangegeven dat de gebouwen niet geschikt zijn om als manege te gebruiken.Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 1.
1. Het college beweert toch niet serieus dat zij verslagen van de commissie Ruimtelijke Ordening niet archiveerde?
2. In een normale situatie van archiveren zou het verslag zowel in gemeentelijk dossier Smink-manege als ook bij de verslagen Commissie Ruimtelijke Ordening te vinden moeten zijn. Heeft de gemeente werkelijk op beide archiefplaatsen niets kunnen terugvinden?
3. Is de gemeente niet bezorgd over het feit dat zijn zo slordig archiveert?
4. Is het eerder voorgekomen dat zij stukken van officiële vergaderingen niet kan terugvinden?Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 4.
1. Hoe vaak en wanneer zijn er inspecties geweest in het pand van de manage?
2. Durft u op grond van die incidentele waarnemingen te beweren dat er geen opslag van auto’s in de manege is geweest?
3. Vindt het college het niet merkwaardig dat zowel de directeur van ACM als een chauffeur (bekend bij de SP) bevestigen dat er sprake is geweest van auto-opslag in de loods, terwijl de gemeente de juistheid van die opmerkingen bestrijdt. De chauffeur heeft gedurende een geruime tijd bij de manege auto’s opgehaald om die elders af te leveren. Naar aanleiding van uw antwoord op vraag
6.1. Wanneer is u duidelijk geworden dat erg geen manege gevestigd zou worden in het pand Bunschoterstraat 23?
2. Had het niet voor de hand gelegen om vanaf dat moment te eisen dat het gebouw afgebroken zou worden? De bestemming manege werd immers niet gebruikt en een andere bestemming was niet toegestaan. Bovendien misstaat het gebouw in dit agrarisch gebied.Naar aanleiding van uw antwoorden op de vragen 12, 13,
23.1. Welke serieuze mogelijkheden tot legalisatie van verhuur door Smink aan een Autoleasebedrijf zag de gemeente?
2. Vindt de gemeente het redelijk om vanaf 2001 t/m 2008, meer dan 7 jaar, legalisatiemogelijkheden te bestuderen en intussen illegaal gebruik toe te staan?
3. Is de geschetste gang van zaken een normale procedure of speelt hier een bijzondere band van de familie Smink met de Gemeente Amersfoort een rol?Naar aanleiding van uw antwoorden op vraag
18.1. Klopt het dat een deel van de loodsen nu nog incidenteel gebruikt wordt voor de opslag van keukens?2. Wanneer is voor de gemeente het geduld op, als de eigenaar de wet blijft overtreden?3. Wat is op dit moment de status van deze loodsen? De eigenaar wil er geen manege in vestigen. Wordt er gewacht op het nieuwe bestemmingsplan om de manege een andere bestemming te kunnen geven?4. De gemeente wil graag GymXL in de loodsen laten huisvesten. De turnvereniging heeft al aangeven de aanbieding te kunnen betalen. Wat betekent dat voor de loodsen?
5. De turnvereniging kan alleen van de loodsen gebruik maken als de toekomstige huurder (de heer Schoenmaker van de golfbaan) tegelijkertijd de aanleg van een golfbaan kan verwezenlijken. Als het voorgaande juist is riekt dat dan niet naar chantage? Vindt de gemeente een dergelijke combinatie aanvaardbaar en zou de vestiging van GymXl niet los moeten staan van de komst van een golfbaan?
6. Heeft de eigenaar van de hallen, de familie Smink, de eventuele komst van GymXl gekoppeld aan de aanleg van een golfbaan?Aanvullende vragen:1. Is het college met de SP van mening dat het handelen van de gemeente in deze geen schoonheidsprijs verdiend?
2. Is het juist dat in Hoogland-West meer gebouwd is dat op grond van het bestemmingsplan zou zijn toegestaan?
3. Is het college bereid de SP een lijst te verstrekken van afgegeven bouwvergunningen in Hoogland-West gegeven op basis van artikel 19 of anderszins in de periode 2000-heden? Gaarne met vermelding van adres, datum afgifte bouwvergunning, bestemming van het project.
4. Wat is de reden geweest dat de SP 75 dagen op de antwoorden heeft moeten wachten?
5. Zou een excuus misschien op zijn plaats zijn geweest?

Ondertekening,Fractie SPNaam: Geert Groeneveld en Frits Schoenmaker

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier