h

Fractienieuws

5 juni 2020

Eindelijk extra geld voor aanpak dakloosheid

De SP is blij met het nieuws dat de regio Amersfoort extra geld krijgt uit Den Haag om de dakloosheid in onze gemeente aan te pakken. Daarmee wordt het mogelijk om concrete stappen te zetten waar mensen zonder dak boven hun hoofd mee geholpen zijn. Zeker in crisistijd is dit belangrijker dan ooit.

Lees verder
27 mei 2020

Gemeente laat zorgpersoneel in de steek!

Vanaf het begin van de corona crisis heeft de SP het college van Amersfoort herhaaldelijk gevraagd om zich meer in te spannen om een veilige zorgverlening in Amersfoort mogelijk te maken. Het college lijkt dit probleem echter niet serieus te nemen, verstopt zich achter RIVM-richtlijnen die geen enkele wettelijke basis hebben en dus niet leidend mogen zijn, en heeft tot op heden haar verantwoordelijkheid steeds afgeschoven op de werkgevers i.p.v. haar eigen verantwoordelijkheid als toezichthouder op te pakken. Lees verder
14 mei 2020

Onveilige toepassing van Xentari en vogelsterfte

De gemeente Amersfoort neemt de veiligheid van Amersfoorters niet serieus en spuit met Xentari, een biologisch gif dat ingezet wordt tegen de eikenprocessierups, in de nabijheid van omstanders, waaronder kinderen. De inzet van Xentari lijkt ook te leiden tot sterfte onder jonge vogels die door hun ouders gevoederd worden met de besmette rupsen. Dit blijkt uit een artikel dat gisteren in het AD/AC stond. Voor de SP fractie reden om de volgende vragen te stellen aan het college:

Lees verder
9 april 2020

SP: Alle aandacht in Amersfoort moet zich nu richten op crisisbestrijding.

De SP zal volgende week alleen deelnemen aan de raadsvergadering over de coronabestrijding in Amersfoort, en de andere 2 onderwerpen op de agenda boycotten. Wij vinden dat alle aandacht van het college en de gemeenteraad zich nu moet richten op het bestrijden van het virus en de enorme gevolgen daarvan voor de samenleving. Gisteren werd al duidelijk dat gemeenten zwaar in de financiële problemen komen door de coronacrisis vanwege hogere uitgaven voor zorg en handhaving, teruglopende inkomsten als gevolg van het vrijwel stilvallen van het maatschappelijke leven en een toenemende vraag naar uitkeringen.

Lees verder
3 april 2020

Vragen over de coronacrisis

De coronacrisis slaat hard toe in onze samenleving en treft mensen direct in hun gezondheid (ook mensen die een andere aandoening hebben dan het virus), of raakt mensen financieel doordat zij hun baan of hun omzet verliezen. Er is veel onzekerheid over de toekomst, zowel op de korte termijn (hoe lang zijn de anti-corona maatregelen nog nodig?) als op de langere termijn (wat betekent dit voor de financiële zelfstandigheid van mensen?)

Lees verder
13 januari 2020

Is de raad onjuist voorgelicht over de Bernhardkazerne?

Afgelopen zaterdag heeft de stichting Groen in Amersfoort tijdens hun nieuwjaarsbijeenkomst naar buiten gebracht dat de gemeenteraad mogelijk onjuist is voorgelicht over de Bernhardkazerne. Het afgelopen jaar is meerdere malen door het college tegen de gemeenteraad gezegd dat de kazerne niet mee zou willen werken aan verhuizing van hun hoofdingang naar de Utrechtsweg. Nu blijkt dat de kazerne juist graag de ingang wil verplaatsen en dat de gemeente zelf hier niet aan mee wil werken. 

Lees verder
11 november 2019

Raadpleeg eerst de inwoners over het nieuwe Stadhuis

De SP wil dat inwoners van Amersfoort mee kunnen praten over de toekomst van het stadhuis en dient daarvoor dinsdagavond een motie in wanneer de gemeenteraad spreekt over het stadhuis. Via een volksraadspleging moeten alle inwoners van Amersfoort van 16 jaar en ouder kunnen aangeven of zij voorstander zijn van nieuwbouw op de Trapezium locatie, of liever kiezen voor renovatie van het bestaande stadhuis.

Lees verder
25 oktober 2019

Amersfoort doet niets met extra jeugdzorg geld uit Den Haag!

De SP is niet te spreken over de manier waarop het Amersfoortse college het extra geld voor jeugdzorg van het Rijk in zet. Vrijwel alle gemeenten kampen op dit moment met enorme tekorten in de zorg, en het Kabinet trekt daarom drie jaar lang extra geld voor jeugdzorg uit voor de gemeenten. Voor Amersfoort gaat het om ongeveer 3,1 miljoen Euro per jaar.

Uit de gemeentelijke begroting die naar de  raad is gestuurd blijkt echter dat het college dit geld niet inzet voor jeugdzorg! In plaats daarvan draait de coalitie van VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie een eerdere investering van 3 miljoen Euro per jaar in de zorg terug! Dat geld wil het college nu in gaan zetten voor andere zaken dan zorg. Op deze manier sluist het college het extra jeugdzorg geld uit Den Haag op een slinkse wijze door naar uitgaven die niets met zorg te maken hebben!

Lees verder
9 oktober 2019

Ouderen in de kou? Geen sprake van!

‘Het is onbestaanbaar dat ouderen al weken in de kou zitten. Het college moet alle mogelijke middelen aangrijpen om ouderen een warm huis te geven.’ Dat is de reactie van SP-raadsleden Marijke Jongerman en Marc Smits op het bericht dat minstens 240 ouderen al zes weken geen verwarming hebben in een appartementencomplex van Woonzorg Nederland.

Lees verder
4 oktober 2019

Steun voor Wijkmuseum en Fluor dankzij SP

Een mooie toekomst voor het Wijkmuseum en de wethouder moet aan de slag voor het verbeteren van Fluor. Dat is de uitkomst van twee aangenomen voorstellen van SP-Raadslid Marc Smits tijdens de behandeling van het cultuurplan in de Gemeenteraad. ‘Het is belangrijk dat alle Amersfoorters kunnen meedoen en genieten van cultuur. Fluor en het Wijkmuseum Soesterkwartier leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Het is dan ook heel erg goed nieuws dat deze steun krijgen.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier