h

Gemeente laat zorgpersoneel in de steek!

27 mei 2020

Gemeente laat zorgpersoneel in de steek!

Vanaf het begin van de corona crisis heeft de SP het college van Amersfoort herhaaldelijk gevraagd om zich meer in te spannen om een veilige zorgverlening in Amersfoort mogelijk te maken. Het college lijkt dit probleem echter niet serieus te nemen, verstopt zich achter RIVM-richtlijnen die geen enkele wettelijke basis hebben en dus niet leidend mogen zijn, en heeft tot op heden haar verantwoordelijkheid steeds afgeschoven op de werkgevers i.p.v. haar eigen verantwoordelijkheid als toezichthouder op te pakken. 

De SP vindt dit onacceptabel en heeft daarom opnieuw vragen gesteld aan het college. Iedere Amersfoorter heeft recht op veilige zorg en iedere werknemer in Amersfoort heeft het recht om onder veilige omstandigheden te kunnen werken. Gebrek aan beschermingsmiddelen mag geen excuus zijn om dan maar weg te kijken, het vraagt juist om een pro-actief stadsbestuur dat haar verantwoordelijkheid tegenover de eigen zorgverleners en de eigen bevolking serieus neemt.

Onlangs nog bleek uit onderzoek van de FNV dat 60% van de zorgverleners in de verpleeghuizen en de thuiszorg nog steeds zonder beschermingsmiddelen moet werken, ondanks een toezegging van minister van Rijn waarin hij beloofde dat ze het recht zouden krijgen om zelf te mogen bepalen of en wanneer ze beschermingsmiddelen in willen zetten.

Dat is niet alleen een groot probleem voor de zorgverleners zelf die hierdoor gedwongen worden om in onveilige omstandigheden hun werk te moeten doen, maar ook voor hun cliënten die recht op veilige zorg hebben. Voor sommigen is dit reden om noodgedwongen hun huishoudelijke hulp stop te zetten uit angst voor mogelijke besmetting met het corona virus.

Eergisteren werd opnieuw duidelijk hoe slecht geregeld de bescherming in de zorg is, verpleeghuizen blijken op grote schaal opgescheept te zijn met ondeugdelijke mondkapjes . Als gevolg van het gebrek aan hulpmiddelen proberen verpleeghuizen zelf beschermingsmiddelen in te kopen, maar in tegenstelling tot ziekenhuizen hebben zij niet de mogelijkheid om deze mondkapjes ook te kunnen testen op betrouwbaarheid. Personeel in verpleeghuizen heeft hierdoor in onveilige omstandigheden hun werk moeten doen.

U bent hier