h

SP: Alle aandacht in Amersfoort moet zich nu richten op crisisbestrijding.

9 april 2020

SP: Alle aandacht in Amersfoort moet zich nu richten op crisisbestrijding.

De SP zal volgende week alleen deelnemen aan de raadsvergadering over de coronabestrijding in Amersfoort, en de andere 2 onderwerpen op de agenda boycotten. Wij vinden dat alle aandacht van het college en de gemeenteraad zich nu moet richten op het bestrijden van het virus en de enorme gevolgen daarvan voor de samenleving. Gisteren werd al duidelijk dat gemeenten zwaar in de financiële problemen komen door de coronacrisis vanwege hogere uitgaven voor zorg en handhaving, teruglopende inkomsten als gevolg van het vrijwel stilvallen van het maatschappelijke leven en een toenemende vraag naar uitkeringen.

SP fractievoorzitter Marijke Jongerman: ‘Het is werkelijk stuitend dat de raad gewoon door wil gaan met het afhandelen van de oude termijnagenda, terwijl de wereld, ons land en onze stad een crisis van ongekende omvang moeten bestrijden, die diep inhakt op de levens van alle Amersfoorters. Alle niet-spoedeisende onderwerpen moeten nu worden geschrapt, zodat we onze handen vrij hebben om te doen wat onze stad nu nodig heeft: zekerheid bieden, juist in crisistijd.’

De landelijke overheid is gemeenten al tegemoetgekomen door uitstel te verlenen voor een aantal grote onderwerpen die op de agenda stonden. Zo is bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet voor onbepaalde tijd uitgesteld en krijgen gemeenten meer tijd om een Regionale Energie Strategie op te stellen. Toch gaat de raad volgende week gewoon overleggen over de Omgevingswet alsof er niets aan de hand is en er nu geen belangrijker zaken te doen zijn. De SP zal hier niet aan mee doen.

Het andere onderwerp waar de SP niet bij zal zijn is de pilot voor gebouw gebonden financiering waardoor huizeneigenaren met een lening hun woning kunnen verduurzamen. Jongerman: “Heel veel mensen raken door de coronacrisis hun baan of bedrijf kwijt, en vragen zich af of ze straks hun huur of hun hypotheek nog wel kunnen betalen. Dan is het niet uit te leggen dat de Amersfoortse raad gaat praten over een pilot van 1 miljoen Euro waarmee slechts 10 woningeigenaren aan de slag kunnen.”

De SP heeft zich de afgelopen weken bewust terughoudend opgesteld om het college de ruimte te geven om de directe gevolgen van de coronacrisis op te vangen, maar het is nu ook tijd om vooruit te kijken.

Wij vinden daarom dat nu het volgende moet gebeuren:

  • De eerste prioriteit moet zijn om te voorkomen dat mensen in de problemen komen. Wie zorg of hulp nodig heeft moet die krijgen.
    Wie zijn baan kwijtraakt als gevolg van de maatregelen tegen de coronacrisis moet een onvoorwaardelijke inkomensondersteuning krijgen. En er moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat bedrijven, instanties en verenigingen omvallen als gevolg van de crisis.

  • Het college moet zo snel mogelijk een risicoanalyse uitvoeren voor verschillende toekomstscenario’s, en in kaart brengen wat de coronacrisis op de (middel)lange termijn voor de gemeente Amersfoort gaat betekenen, met name op gebied van zorg, wonen en werk en inkomen.

  • Met de resultaten van de risicoanalyse moet vervolgens worden bepaald hoe de nieuwe termijnagenda van het gemeentebestuur er uit gaat zien. Deze nieuwe termijnagenda moet zich volledig richten op het bestrijden van deze crisis. Eerder ingezet beleid als gevolg van het coalitieakkoord kan alleen blijven staan als dit deze bestrijding niet in de weg staat, en niet ten kostte gaat van geld en menskracht die nodig is om de crisis te bestrijden.

U bent hier