h

Fractienieuws

21 februari 2017

Elke stem telt, ook die van de Eemgaarde bewoners!

SP fractievoorzitter Ad Meijer heeft schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van het stemmen voor bewoners van de Eemgaarde. De bewoners van de Eemgaarde aan de Dorresteinseweg konden in het verleden hun stem uitbrengen op het Van Randwijckhuis. Die afstand was zodanig dat mensen met behulp van een rollator deze konden overbruggen.

Op 15 maart a.s. echter moeten deze bewoners helemaal naar het Corderius College om hun stem uit te brengen. Te ver voor gebruikers van een rollator en anderen die niet zo goed ter been meer zijn. Inzet van de Regiotaxi vraagt een dusdanige tijdsinvestering, met wachttijden voor en na, dat aan de SP is gemeld dat een steeds groter deel van de ruim 200 bewoners van De Eemgaarde sterk overweegt niet te gaan stemmen.

Lees verder
8 februari 2017

Parkeerproblemen Nieuwe Stad? Niet bij de buren!

Vele boze brieven van bewoners aan het gemeentebestuur en schriftelijke vragen van de SP hebben er toe geleid dat RTV Utrecht de buurt Jeruzalem heeft bezocht om daar ter plekke de parkeerproblematiek te bekijken. Ondanks de nabijheid van de binnenstad had deze rustige buurt tot voor kort nooit problemen met parkeren. Recentelijk aangepast parkeerbeleid van de gemeente heeft hier echter verandering in gebracht. De reportage van RTV Utrecht laat goed zien hoe deze buurt nu de parkeerproblemen van de Nieuwe Stad in haar schoot krijgt geworpen. Voor de SP aanleiding om volgende week twee moties in te dienen.

Lees verder
27 december 2016

OV aanbesteding leidt tot werkverdringing

De SP fractie te Amersfoort heeft schriftelijke vragen gesteld over een groep chauffeurs die als gevolg van de overname van het busvervoer door Syntus hun baan dreigen te verliezen. Als reactie op deze vragen heeft de wethouder verkeer inmiddels gesproken met de provincie, maar helaas zonder resultaat. De SP laat het hier niet bij zitten en zal ook in de provincie, met steun van de PvdA, vragen stellen over deze kwestie.

Lees verder
17 december 2016

Amersfoort, kies voor de stad, kies voor De WAR!

Foto: De WAR

Amersfoort staat op het punt om de kip met de gouden eieren te slachten door de Warner Jenkinson fabriek te verkopen aan een projectontwikkelaar. Elke andere gemeente zou een breed gedragen burgerinitiatief zoals De WAR op deze plek omarmen. Een initiatief dat een grote toegevoegde waarde heeft voor een stad als Amersfoort. Een ordinaire verkoop voor financieel gewin dreigt hier nu een einde aan te maken.

Lees verder
2 december 2016

Wethouder moet niet de wijkwelzijn missers in schoenen van anderen schuiven!

In AD/AC van vanmorgen geeft wethouder Imming (PvdA) aan dat zij boos is op organisaties als Ravelijn e.a. Zij zouden niet hard genoeg meewerken aan de overgang naar #indebuurt. Het moet niet gekker worden!

Lees verder
21 november 2016

Amersfoorts zorggeld nooit naar lantaarnpalen!

Tot verbijstering van de SP laat het college afgelopen vrijdag doodleuk weten dat een deel van het Amersfoortse zorggeld rustig aan andere zaken wordt uitgegeven bijv. lantaarnpalen. Dat terwijl de gemeenteraad tenminste twee keer heeft uitgesproken dat geld dat overbleef binnen het zg. Sociaal Domein (is zorg en sociale zekerheid) ook binnen dit domein zou blijven.

Lees verder
9 juli 2016

De Kadernota, geen extra geld naar zorg, niet toekomstbestendig

Ondanks het feit dat er dit keer ook een aantal goede zaken in stonden heeft de SP tegen de nieuwe Kadernota gestemd. De belangrijkste reden hiervoor is dat er onvoldoende ruimte bleek te zijn om extra geld aan zorg uit te geven, terwijl het college hier vorig jaar nota bene nog geld op over heeft gehouden.

Lees verder

Geen Roundup meer bij 'plan Nimmerdor' (De Stad Amersfoort)

Hij had een lange adem nodig, maar SP-raadslid Rob Molenkamp heeft wat hij hebben wil. Wat begon met woede over het bosbeheerplan Nimmerdor, leidde via raadsvergaderingen, veel schriftelijke vragen, een ludieke actie waarbij de bomen een naam opgespoten kregen en een petitie, tot een werkgroep die met de projectleider en de wethouder gekomen zijn met een milieuvriendelijker aanpak: Geen Roundup meer in Nimmerdor.

Lees meer op de website van De Stad Amersfoort.

Lees verder
25 mei 2016

Versoepeling regels vergunningparkeren, een groot fiasco?

Foto: Marijke Jongerman

Het invoeren van nieuwe parkeervergunningzones in Amersfoort lijkt uit te lopen op een groot fiasco. Hele straten en buurten komen inmiddels in opstand hiertegen, en voelen zich niet gehoord. De SP, die als enige partij tegen het afschaffen van de bewonersenquête vergunningparkeren stemde, roept dan ook op om deze enquête weer in te voeren. Daarnaast vindt de fractie dat de kosten voor parkeervergunningen bij de gemeente moeten komen te liggen, niet bij bewoners.

Lees verder
23 mei 2016

Nieuw datalek en falende invoer automatiseringssysteem direct ophelderen!

"Als informatie die wij hebben klopt heeft Amersfoort een groot probleem en dit college zeker ook", zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. "Dan heeft deze gemeente rondom het loket Werk Inkomen en Zorg een automatiseringssysteem aangeschaft dat niet goed is uitgetest en waarvan de invoering niet goed is voorbereid".

Informatie, in het bezit van de Amersfoortse SP, geeft aan dat dit zg. DMS-systeem in november 2015 is ingevoerd en eind december 2015 weer buiten werking is gesteld. Ondertussen waren de problemen op de werkvloer zo hoog opgelopen dat personeel zich ziek meldde en de ondernemingsraad een rol ging spelen.

"Dramatisch", zegt Meijer. "Zowel voor de medewerkers als wat betreft de kosten. Volstrekte helderheid is nodig!".

Lees verder

Pagina's

U bent hier