h

Raadsenquête over Vahstaldrama noodzakelijk

15 mei 2016

Raadsenquête over Vahstaldrama noodzakelijk

"De gemeenteraad kan niet blijven zwijgen als kan worden vastgesteld dat door halsstarrigheid en eenzijdige belangenpolitiek tientallen miljoenen euro's verloren zijn gegaan", zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer.

Op dit moment loopt er een bindend adviesprocedure die alle lopende geschillen tussen projectontwikkelaar Vahstal en de gemeente Amersfoort moet behandelen. “Gedurende de bindend adviesperiode wordt er in beginsel in het openbaar geen nadere informatie verstrekt” zo laat het college in november 2015 weten.

Daarom stelt de SP zich op het standpunt dat zo'n raadsenquête moet worden opgestart na afronding van de bindend adviesprocedure of als blijkt dat zelfs de bindend adviesprocedure niet tot een afronding leidt.

"De SP zal niet aanvaarden dat deze gemeenteraad, die bijvoorbeeld in 2009 10 miljoen en in 2011 20 miljoen – vooral op de zorg en sociale zekerheid -  heeft laten bezuinigen, achteloos voorbij gaat aan interne fouten die er mogelijk toe geleid hebben dat Amersfoort in meer dan 20 jaar tijd tientallen miljoenen euro's heeft verloren"' stelt Meijer. “Mogelijk worden deze fouten nu nog steeds gemaakt en dient er hard te worden ingegrepen”

De SP vindt dat vooral de mensen die zorg nodig hebben en de afgelopen jaren flink gekort zijn, de buurtbewoners die hun buurthuizen zagen verdwijnen en de mensen met bijstand waarvan de ondersteuning is wegbezuinigd, recht hebben op zo'n raadsenquête.

“Het zijn deze mensen die de prijs betaald hebben en het zijn ook deze mensen aan wie verantwoording moet worden afgelegd”' aldus de fractievoorzitter

De SP roept andere partijen in de gemeenteraad op in overleg te gaan om een goede start van zo'n raadsenquête voor te bereiden.

Reactie toevoegen

U bent hier