h

Fractienieuws

18 september 2019

Bezuinigingen op zorg die geen bezuinigingen mogen heten

Amersfoort heeft een tekort van meer dan 9 miljoen Euro per jaar op de zorg, met name op jeugdzorg. Dit is de schuld van opeenvolgende kabinetten Rutte die gemeenten veel te weinig geld geven om hun zorgtaken uit te kunnen voeren. Het college in Amersfoort voert deze door de landelijke regering opgelegde bezuinigingen braaf uit, en heeft daarom een aantal maatregelen aangekondigd om te bezuinigen op de zorg.

Lees verder
11 september 2019

Stadsbestuur wil geen verdere afbraak buslijn in het Soesterkwartier

Gisteravond heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een door de SP opgestelde motie waarin de provincie en Syntus wordt opgeroepen om niet nog meer buslijnen te schrappen in het Soesterkwartier en met bewoners in gesprek te gaan om te kijken hoe gebruik van de bus juist aangemoedigd kan worden.

Hiermee wordt een luid en duidelijk signaal richting de provincie en Syntus afgegeven dat Amersfoort behoud van de bus in het Soesterkwartier van groot belang vindt en krijgen de bewoners van het Soesterkwartier die zich hiervoor hard maken een extra steun in de rug!

Lees verder
10 juli 2019

Amersfoorters betalen rekening voor hoge energie-ambities college

Amersfoort heeft haast. Amersfoort wil uiterlijk in 2030 al CO2-neutraal zijn terwijl de rest van Nederland de tijd neemt tot 2050, en dat betekent dat er de komende tien jaar veel maatregelen nodig zijn om de Amersfoortse wijken van het gas af te krijgen. Maatregelen die de inwoners van Amersfoort veel geld gaan kosten zonder dat het college duidelijk maakt hoe zij dat moeten gaan betalen. Reden voor de SP om gisteren tegen de Warmtevisie van het college te stemmen.

Lees verder
2 juli 2019

Succes: Meer sociale huurwoningen waar dat kan!

Bouw meer sociale huurwoningen in wijken waar relatief weinig van deze betaalbare woningen staan. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde dinsdagavond dit voorstel van SP-Raadslid Marc Smits. ‘Gemengd bouwen betekent in de praktijk op dit moment vooral dat er in wijken met veel sociale huurwoningen minder van deze woningen worden gebouwd. Maar de andere kant horen we zelden: meer sociale huurwoningen in wijken waar er weinig staan. Het is goed nieuws dat de wethouder nu aan de slag moet om te zorgen dat juist in deze wijken meer betaalbare woningen moeten worden gebouwd.’

Lees verder
2 juli 2019

De aanhouder wint!

‘Woningen zijn om in te wonen, ze zijn er niet voor beleggers om rijk van te worden.’ Het zijn woorden die ik afgelopen jaar ontelbaar vaak heb gesproken. Steeds vaker hoorden we verhalen van Amersfoorters die geen huis konden kopen omdat ze overboden werden door een belegger. Die wilde er niet in wonen, die wilde er goud geld mee verdienen door het huis peperduur te verhuren.

Lees verder
25 juni 2019

Gemeente krijgt tik op de vingers, onteigening rondweg mag niet

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend over het intrekken van het onteigeningsverzoek voor het Lieve Vrouw ter Eem terrein door het college. Deze onteigening was volgens het college nodig voor de aanleg van de omstreden Westelijke Ontsluiting. Volgens Rijkswaterstaat zit er een fout in het bestemmingsplan waardoor deze onteigening voorlopig niet door kan gaan. De zoveelste tegenslag voor het college bij het doordrukken van een rondweg waar niemand op zit te wachten.

Lees verder
25 juni 2019

SP wil duidelijkheid over PrivaZorg

Onze fractie heeft schriftelijke vragen ingediend over het Amersfoortse PrivaZorg naar aanleiding van het schokkende rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Uit het rapport blijkt dat kwaliteit en continuïteit van zorg onvoldoende gegarandeerd zijn bij PrivaZorg. Verder blijft onduidelijk of PrivaZorg oneigenlijk geld uit de zorg heeft weggehaald. Het bedrijf blijkt er verder financieel slecht voor te staan. Al eerder stelde de SP mondelinge vragen over PrivaZorg.

Lees verder
14 juni 2019

SP wil meer sociale huurwoningen op de Wagenwerkplaats

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang in Amersfoort. De SP vindt het dan ook onbestaanbaar dat het college weer besloten heeft om zich niet te houden aan de norm van minimaal 35% sociale huurwoningen voor de Wagenwerkplaats en zal bij de behandeling in de raad met een voorstel komen om meer sociale huurwoningen te bouwen op het terrein.

Lees verder
13 juni 2019

Schimmelwoningen horen niet in Amersfoort

Foto: SP

Hoeveel Amersfoorters moeten leven in ongezonde schimmelwoningen? Dat wil SP-Raadslid Marc Smits weten van het Amersfoortse stadsbestuur. Recent bleek uit landelijk onderzoek dat in totaal 1,5 miljoen Nederlanders last hebben van schimmel. In Amersfoort kwamen huurders uit onder andere Liendert, Schothorst, Kruiskamp en Randenbroek in actie voor fatsoenlijke woningen.

Lees verder
30 mei 2019

SP wil grote voorjaarsschoonmaak voor iedereen met huishoudelijke hulp

De SP in Amersfoort wil dat alle mensen die huishoudelijke hulp ontvangen het recht op een grote voorjaarsschoonmaak van hun huis krijgen. De partij heeft signalen opgevangen waaruit blijkt dat wijkteams en aanbieders van huishoudelijke hulp soms een grote schoonmaak aanbieden aan mensen die klagen over hun huishoudelijke hulp. De SP vindt dat iedereen met een indicatie voor huishoudelijke hulp zo'n grote schoonmaak van hun huis aan zou moeten kunnen vragen bij de gemeente.

Lees verder

Pagina's

U bent hier