h

Fractienieuws

17 februari 2016

Overwinning voor TSN medewerkers!

Foto: Sergey van Daalen

Na een jaar lang intensief actievoeren is het gisteravond door de gemeenteraad aangenomen reddingsplan een grote overwinning voor de thuiszorgmedewerkers van TSN! 

Buurtzorg/Stichting Familiehulp gaat TSN in Amersfoort overnemen. De 300 thuiszorgmedewerkers houden hun baan èn arbeidsvoorwaarden, de 1200 cliënten worden overgenomen en houden bovendien hun vertrouwde hulp.

Dat waren nou net precies de belangrijkste eisen die de thuiszorgmedewerkers, met steun van de SP, aan de gemeente stelden. Ondanks voortdurende tegenwerking van een aantal fracties in de Amersfoortse gemeenteraad hebben zij volgehouden.  Actievoeren loont!

Lees verder
10 februari 2016

Meijer: ‘Wethouder brengt noodzakelijke opvang oorlogsvluchtelingen in gevaar’

‘Het is niet in het belang van de minderjarige oorlogsvluchtelingen. Het is niet in het belang van de bewoners van de GGZ-instelling.’ Dat zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer in reactie op de plannen van het college om 60 alleenstaande, minderjarige vluchtelingen op te vangen op het terrein van psychiatrisch centrum Zon en Schild.

Lees verder
9 februari 2016

Bewoners Zon & Schild serieus nemen!

Het college wil minderjarige asielzoekers op het terrein van Zon & Schild plaatsen. Bewoners hebben steeds op een constructieve manier aangegeven wat hun alternatieven en zorgen zijn. In de plannen van het college zal locatie De Yselberch deels door reguliere bewoners en deels door minderjarige asielzoekers bewoond worden.

Zowel in oktober als begin januari heeft het college toegezegd dat de suggesties en zorgen samen met de bewoners zullen worden besproken. Maar wat blijkt nu? Het gesprek, dat op 28 januari heeft plaatsgevonden, bleek vooral eenrichtingsverkeer vanuit het college over reeds genomen besluiten richting de bewoners! De bewoners van de Yselberch voelen zich in het geheel niet gehoord.

Lees verder

Vragen over grondvervuiling Jericho (AD)

De Amersfoortse SP zegt dat de bodemverontreiniging in het buurtje Jericho (Koppel) al 2011 bekend was bij de gemeente. Woordvoerder Marijke Jongerman wil nu van het college weten hoe het kan dat de verontreiniging onlangs als een verrassing leek te komen voor alle betrokken partijen en of er bij de werkzaamheden wel de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Lees meer op de website van het AD.

Lees verder
4 februari 2016

Vervuiling Jericho in 2011 al bekend, SP stelt vragen

Foto: Marijke Jongerman

De Amersfoortse SP stelt vast dat in 2011 al bekend was dat er lichte tot lokaal ernstige bodemverontreiniging met kankerverwekkende PAK's voorkwam in de buurt Jericho. De SP fractie wil weten hoe het kan dat de verontreiniging die recentelijk in de buurt geconstateerd is volkomen als een verrassing leek te komen voor alle betrokken partijen en of er bij de werkzaamheden wel de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Ook stelt de SP vragen over de informatievoorziening richting bewoners.

Lees verder
27 januari 2016

“IN DE GEEST VAN…”

Wethouder Imming (PvdA) wil handelen “in de geest van” de voorstellen van de SP-fractie. Daarin wordt geëist dat, als Buurtzorg TSN overneemt, cliënten hun vertrouwde hulp houden, werknemers en cliënten - met behoud van rechten - worden overgenomen en loondump wordt voorkomen.

Lees verder
20 januari 2016

Overname TSN door Buurtzorg? Dan maximale zorg en werkgelegenheid!

Inmiddels is duidelijk dat Buurtzorg een kansrijke kandidaat is om TSN na faillissement over te nemen. Voor de SP aanleiding om, via een motie, in de gemeenteraad maximale zorg en werkgelegenheid te eisen. De motie komt op 26 januari in stemming.

Lees verder
9 december 2015

SP is blij met terugdraaien van 60.000 Euro aan onterechte boetes

In mei heeft de SP fractie het college gevraagd om onterechte boetes in de bijstand te herzien.  Dit heeft er toe geleid dat bijna 60.000 Euro aan onterecht boetegeld is kwijtgescholden. In totaal gaat het om 140 van de 235 boetes die geheel of gedeeltelijk terug worden gedraaid omdat er geen sprake was van opzet of verwijtbaarheid. Bij de overige 95 boetes was dit volgens het college wel het geval.

Lees verder
7 december 2015

Gesjoemel met parkeernormen mag Amersfoorters niet op kosten jagen!

De SP fractie wil niet dat Amersfoorters op gaan draaien voor gesjoemel met parkeernormen in De Nieuwe Stad en dient dinsdagavond een motie in om dit te voorkomen. Projectontwikkelaar Vahstal beschuldigt de gemeente er van dat ze partijen bevoordeelt door niet consequent dezelfde parkeernormen voor te schrijven. De SP fractie deelt deze kritiek en heeft mede om deze reden als enige partij tegen het loslaten van de parkeernormen in De Nieuwe Stad gestemd, maar is het niet eens met de eis dat hiervoor compensatie moet worden betaald. De SP vindt dat het college alsnog moet kijken of de juiste parkeernormen voor De Nieuwe Stad gehanteerd kunnen worden.

Lees verder

SP hekelt parkeerbeleid De Nieuwe Stad (AD)

Amersfoort moet voor het ontwikkelingsgebied De Nieuwe Stad dezelfde parkeernormen hanteren als elders.

Lees meer op de website van het AD.

Lees verder

Pagina's

U bent hier