h

Gegraai in Amersfoort, college snapt het zelf ook niet meer

3 september 2015

Gegraai in Amersfoort, college snapt het zelf ook niet meer

Bij het toekennen van subsidies willen gemeenten graag grenzen kunnen opleggen aan topinkomens. In 2014 heeft de Raad van State echter laten weten dat dit niet zo maar mag, gemeenten zouden geen inkomenspolitiek mogen voeren.

De SP fractie is het met dat laatste niet eens. Gelukkig liet minister Plasterk al snel na de uitspraak van de Raad van State weten dat er nog steeds mogelijkheden zijn voor gemeenten om geen subsidie toe te kennen aan aanvragers met te hoge topinkomens.

Dit heeft er toe geleid dat de Amersfoortse gemeenteraad begin dit jaar een nieuwe subsidieverordening heeft aangenomen, die wel netjes voldoet aan de uitspraak van de Raad van State. 

Iedereen tevreden, zou je denken (behalve de grote graaiers).

Maar tot grote verbazing van de SP fractie liet het college deze week weten deze aanpassing weer terug te draaien. Als reden hiervoor geeft het college op dat deze aanpassing niet zou voldoen aan diezelfde uitspraak van de Raad van State waarvoor deze aanpassing juist is doorgevoerd!!!

Snapt u het nog?

De SP fractie vindt dit een hoogst merkwaardige gang van zaken en vraagt zich af of het college nog wel weet waar ze mee bezig is. Kan dit gerommel rondom de subsidieverordening er toe leiden dat er subsidies worden toegekend aan instellingen met veel te hoge topinkomens? De fractie heeft het college hier vragen over gesteld.

Reacties

noem de namen van die mensen en waar ze voor staan ,dan gaat het "volk "wel reageren.

Reactie toevoegen

U bent hier