h

Fractienieuws

2 december 2015

Nu mogelijkheid "gemeentelijk thuiszorgbedrijf" onderzoeken!

Als thuiszorgbedrijf TSN failliet gaat moet de gemeente de mogelijkheid van een “gemeentelijk thuiszorgbedrijf” onderzoeken. Dit voorstel deed SP-fractievoorzitter Ad Meijer gisteravond tijdens de bespreking van de problemen in de thuiszorg.

TSN heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf bedient ca. 1500 cliënten in Amersfoort. Dat is ongeveer helft van het totaal aantal cliënten dat thuiszorg krijgt in onze stad.

Een gemeentelijk thuiszorgbedrijf schakelt de marktwerking uit, maakt een eind aan de bureaucratie, heeft geen directeuren met topsalarissen nodig en geeft de thuiszorgmedewerker de ruimte om zelf te bepalen welke zorg mensen moeten krijgen.

Lees verder
11 november 2015

Zet verhuurders-heffing in voor huurders!

Foto: SP

De gemeente Amersfoort moet samen met andere gemeenten bij het Rijk een verzoek indienen om de landelijke verhuurders-heffing in te zetten voor een investeringsimpuls sociale woningbouw. Een SP motie met deze strekking werd gisteravond breed gesteund door de Amersfoortse gemeenteraad.

Lees verder
20 oktober 2015

Sluit OV-poorten pas wanneer problemen met vervoerders zijn opgelost

Foto: SP

Afgelopen week werd bekend dat de OV-chipkaartpoorten op station Amersfoort mogelijk al gesloten gaan worden zonder dat de problemen met het inchecken bij meerdere vervoerders zijn opgelost. De SP is hier geen voorstander van en heeft daarom het college gevraagd om de poorten pas te sluiten zodra de problemen zijn opgelost. In de tussentijd kan tijdelijk extra personeel worden ingezet om zwartrijden te voorkomen.

Lees verder
15 oktober 2015

Vluchtelingen, buurtbewoners en woningen

De SP vindt dat vluchtelingen een eerste opvang horen te krijgen. Dat is onze menselijke plicht. Van het grootste belang is bovendien dat buurtbewoners van eventuele opvanglocaties vooraf intensief bij de opvang betrokken worden.  Hun gerechtvaardigde vragen en wensen dienen door de lokale politiek serieus behandeld te worden. Ook mag de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet leiden tot achterstelling van inwoners die al 8 jaar op een betaalbare huurwoning wachten. Omdat voorstellen van het college niet aan deze elementaire basisvoorwaarden voldoen heeft de SP-fractie deze voorstellen op dinsdagavond 6 oktober niet gesteund.

Lees verder
11 oktober 2015

TOP- of flop-locatie?

De SP fractie te Amersfoort heeft vragen gesteld over het faillissement van een afvalverwerker op de Isselt. De gemeente is eigenaar van het bedrijfsterrein, maar het bedrijf is niet in staat om het hier opgeslagen afval zelf te verwijderen. Uit de faillisementsverslagen blijkt bovendien dat het bedrijf mogelijk meer afval had opgeslagen dan was toegestaan volgens de verleende vergunning. Het afval zal nu waarschijnlijk op kosten van de gemeente moeten worden verwijderd. De gemeente heeft daarom alvast een verliespost van 1.5 miljoen Euro opgenomen in de zomerrapportage.

Lees verder
3 september 2015

Gegraai in Amersfoort, college snapt het zelf ook niet meer

Bij het toekennen van subsidies willen gemeenten graag grenzen kunnen opleggen aan topinkomens. In 2014 heeft de Raad van State echter laten weten dat dit niet zo maar mag, gemeenten zouden geen inkomenspolitiek mogen voeren.

Lees verder
31 augustus 2015

Opnieuw ontslagen in de thuiszorg, actie nu!

Vandaag komen er opnieuw berichten naar buiten over een ontslaggolf bij TSN. In Amersfoort het bedrijf dat, in opdracht van de gemeente, het overgrote deel van de thuiszorgcliënten moet bedienen.

Opvallend detail daarbij is dat TSN aangeeft dat de door het kabinet toegezegde extra gelden, de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), niet helpen om ontslagen te voorkomen omdat de financiële drempel voor thuiszorgcliënten te hoog is.

Lees verder
28 augustus 2015

"Verwarde personen" en de Amersfoortse zorgaanpak

Voor de tweede keer in korte tijd wordt Amersfoort opgeschrikt door iemand die “verward” gedrag vertoond. Deze gebeurtenissen hebben grote gevolgen voor omwonenden en de hulpdiensten draaien op volle toeren om de situatie vervolgens weer in goede banen te leiden. De vraag die zich opdringt is: moeten we hier spreken van een op zichzelf staand incident of is dit voorval illustratief voor de manier waarop nu de zorgaanpak vorm wordt gegeven?

Lees verder
25 augustus 2015

Alliantie past excessieve huurverhoging toe bij overlijden ouders

De SP fractie maakt zich boos over de excessieve huurverhoging die de Alliantie toepast bij het overlijden van de ouder(s) en heeft hier vragen over gesteld aan het college. De SP roept de Alliantie op om een minder lage huurverhoging door te voeren en de huur geleidelijk aan te passen in plaats van deze in een keer zo enorm te verhogen.

Lees verder
8 juli 2015

Amersfoort hoort een Stadscamping te hebben!

De Amersfoortse Stadscamping is gesloten. Volgens het AD/AC van vanmorgen is het hek dicht en is de eigenaar naar Spanje vertrokken. Een slechte zaak voor Amersfoort. De tot dusver bestaande Stadscamping was al enige tijd aan het verloederen. Incidentele maatregelen hadden geen blijvend positief effect. De gemeente had zich deze ontwikkelingen dienen aan te trekken en moeten anticiperen op de dreigende sluiting.

Lees verder

Pagina's

U bent hier