h

Opnieuw bezuinigingen op sociale zorgdoelen!

12 mei 2015

Opnieuw bezuinigingen op sociale zorgdoelen!

De bezuinigingsplannen van het college zijn bekend. Nadat wekenlang de achterban van zorg, cultuur, sociale zekerheid en sport tegen elkaar zijn opgezet heeft het college er niet voor gekozen om deze voorzieningen te ontzien. Opnieuw krijgen de Amersfoorters die daarvan afhankelijk zijn de rekening gepresenteerd van jarenlang financieel wanbeleid.

In de voorstellen lezen we onder andere. bezuinigingen op zorg in de wijken - in deze tijd onvoorstelbaar - , vervoer voor minder valide mensen (net als eerder al voor werkers in de sociale werkplaats) en (als klap op de vuurpijl) de voedselbank! Schandelijk is dat opnieuw de uitgaven voor grote projecten, waaronder de Westelijke Ontsluiting, buiten de bezuinigingen zijn gehouden. 

Enig lichtpuntje is dat het college eindelijk, na 2 jaar soebatten van de SP, besloten heeft om een bedrag opzij te zetten om de klappen van de rijks bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid wat meer op te vangen.

Maar tegelijkertijd is de gemeente hard bezig met het afbreken van de sociale zorgvoorzieningen. De gemeente wil zich terugtrekken uit de zorg en vindt dat mensen meer voor elkaar moeten zorgen.

Laat Amersfoort nou de afgelopen jaren buurthuizen hebben gesloten, waar mensen juist voor elkaar konden zorgen om vervolgens in deze plannen ook nog eens organisaties die de mensen met wijkzorg helpen te gaan korten.

Dus de gemeente bezuinigt op de thuiszorg en zegt dat de mensen zelf oplossingen in de buurt moeten vinden en bezuinigt nu tegelijkertijd op de organisaties die wijkbewoners met zorgtaken helpen. Hoezo mensen in de steek laten!

Daarnaast wil het college ook de Steun- en Informatiepunten (STIP’s) in de wijken wegbezuinigen. Het probleem van de STIP’s was dat ze eigenlijk niks mochten doen behalve informatie aan bewoners geven. Ze waren geen buurthuis, maar ook geen zorgcentrum.

De SP vindt dat die STIP’s juist meer in de wijken moeten doen dan ze nu doen. Wegbezuinigen zonder betere vervanging is dan ook dom en kortzichtig. 

De SP zal in en buiten de raad er alles aan doen om de slechte voorstellen tegen te houden en te streven naar een socialer Amersfoort.

Ad Meijer
fractievoorzitter 

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier