h

SP wil duidelijkheid over ontslagen TSN

23 april 2015

SP wil duidelijkheid over ontslagen TSN

Foto: Marijke Jongerman

TSN Thuiszorg, de grootste aanbieder van Huishoudelijke Hulp in Amersfoort, laat weten dat er de komende maanden landelijk 650 van de 11000 vaste medewerkers worden ontslagen. Verder verliezen 1500 medewerkers met een tijdelijk contract hun baan en worden de salarissen van 4300 werknemers flink verlaagd. Deze schokkende mededelingen zijn voor de SP-fractie aanleiding tot het stellen van vragen over de gevolgen die deze kaalslag voor Amersfoort zal hebben.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Hoeveel in Amersfoort werkzame vaste medewerkers van TSN verliezen hun baan?
 2. Hoeveel in Amersfoort werkzame medewerkers van TSN met een tijdelijk contract verliezen hun baan?
 3. Van hoeveel in Amersfoort werkzame TSN medewerkers wordt het salaris verlaagd?
 4. Wat zijn, volgens u, de directe gevolgen voor de signaleringsfunctie in Amersfoort van deze ontslaggolf?
 5. In hoeverre zijn deze ontslagen en salarisverlagingen het gevolg van de aanbestedingscontracten die in november 2014 door u zijn afgesloten?
 6. Wat zijn, zo exact mogelijk weergegeven, de operationele effecten van deze ontslagen voor de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp in Amersfoort?
 7. TSN maakt voor het opstellen van Ondersteuningsplannen gebruik van de diensten van haar thuiszorgmedewerkers. Kunt u nu zwart op wit bevestigen dat inmiddels van alle cliënten van TSN in Amersfoort een Ondersteuningsplan is opgesteld? Zo niet, op welke wijze gaat u, gelet op de aangekondigde ontslagen, dit dan alsnog garanderen?
 8. TSN wil ook salarisverlagingen doorvoeren. Bent u met de SP van mening dat dit een onverantwoorde ontwikkeling is en dat alles in het werk moet worden gesteld om dat te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen? 
 9. Welke initiatieven onderneemt u om de werkgelegenheid voor ontslagen TSN-medewerkers te redden?
 10. Is deze ontslaggolf bij TSN, met alle operationele effecten van dien, voor u aanleiding om bij de provincie voor meer middelen voor het Sociaal Domein te pleiten? Zo nee, waarom niet?
 11. Op welke wijze gaat u bij staatssecretaris Van Rijn protesteren tegen deze afbraak van werkgelegenheid en onverantwoordelijke ondermijning van elementaire zorg?

Reactie toevoegen

U bent hier