h

Betaalt Amersfoort onterechte boetes terug?

15 mei 2015

Betaalt Amersfoort onterechte boetes terug?

Eind vorig jaar heeft de Centrale Raad van Beroep een streep gezet door de Fraudewet omdat deze veel mensen onterecht zwaar bestraft. Naar aanleiding van deze uitspraak gaat minister Asscher de Fraudewet aanpassen zodat de boetes eerlijker worden. De SP wil nu weten van de Amersfoortse wethouder of hij bereid is om de eerder onterecht opgelegde boetes terug te gaan betalen.

Al vanaf de dag waarop de nieuwe Fraudewet werd ingevoerd ligt deze wet onder vuur. De nieuwe wet is keihard en maakt geen enkel onderscheid tussen mensen die opzettelijk fraude plegen en mensen die per ongeluk een foutje maken of zich er totaal niet van bewust zijn dat ze iets doen wat niet mag volgens deze wet. Alle overtredingen werden even zwaar bestraft.

Volgens de Centrale Raad van Beroep mag dit niet en hoort de overheid te kijken naar de zwaarte van de overtreding. Bij doelbewuste fraude mag 100% van de boete worden opgelegd, bij grove schuld 75%, in de overige gevallen 50% en bij verminderde verwijtbaarheid slechts 25%.

Daarnaast vond de Raad ook dat er een maximum boete bedrag hoort te zijn, en mag de nieuwe Fraudewet niet worden toegepast op overtredingen die voor 1 januari 2013 plaatsvonden, de datum waarop deze wet is ingevoerd.

De SP is altijd uitermate kritisch geweest over de nieuwe Fraudewet, en deelt de kritiek van de Centrale Raad van Beroep. Echte fraude moet worden aangepakt, maar de SP wil geen kafkaëske samenleving waarin mensen zwaar bestraft worden en soms in grote financiële problemen komen terwijl ze niet eens wisten dat ze een overtreding begingen.

Berucht is bijvoorbeeld het recente voorbeeld dat te zien was in TV programma de Monitor; een grootmoeder moest 34.000 Euro terugbetalen omdat ze op haar kleinkinderen gepast had zonder dit te melden aan de sociale dienst. Dit is absurd, en de SP is dan ook blij dat de Fraudewet wordt aangepast op dit vlak.

Logischerwijs krijgen mensen die ten onrechte bestraft zijn nu hun boetes terug betaald. Minister Asscher vindt dit echter te duur, en wil daarom dat gemeenten dit niet doen. Hij gaat hiermee voorbij aan het feit dat veel mensen met een uitkering dit geld absoluut niet kunnen missen en dat het de schuld van de overheid is als ze hierdoor in de problemen zijn gekomen.

Steeds meer gemeenten leggen dan ook het advies van minister Asscher naast zich neer, en gaan alsnog over tot terugbetaling van onterechte boetes. Zo zegt de wethouder sociale zaken van de gemeente Leeuwarden dat zijn gemeente er niet is om winst te maken op de bijstand. Ook diverse andere Friese gemeenten, de gemeente Kerkrade en de gemeente Zwolle gaan de onterechte boetes terugbetalen.

De SP wil nu weten of de wethouder in Amersfoort ook de onterecht opgelegde boetes terug gaat betalen en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.

Het argument dat dit te duur zou zijn en niet kan in tijden van bezuinigingen gaat niet op. Het gaat om boetes die zijn opgelegd in 2013 en 2014  en de gemeente Amersfoort heeft in deze twee jaren veel geld overgehouden op het budget voor bijstandsgeld dat ze van het Rijk krijgt. Het gaat slechts om een eenmalige correctie, geen structurele uitgave op de begroting, dus het hiervoor nodige geld is er gewoon.

Fouten hoor je recht te zetten. Dat geldt zeker ook voor de overheid!

Reactie toevoegen

U bent hier