h

Uitkeringen

9 december 2015

SP is blij met terugdraaien van 60.000 Euro aan onterechte boetes

In mei heeft de SP fractie het college gevraagd om onterechte boetes in de bijstand te herzien.  Dit heeft er toe geleid dat bijna 60.000 Euro aan onterecht boetegeld is kwijtgescholden. In totaal gaat het om 140 van de 235 boetes die geheel of gedeeltelijk terug worden gedraaid omdat er geen sprake was van opzet of verwijtbaarheid. Bij de overige 95 boetes was dit volgens het college wel het geval.

Lees verder
10 juni 2015

Amersfoort gaat onterechte fraudeboetes terugbetalen

In antwoord op schriftelijke vragen van de SP heeft het college van Amersfoort vandaag laten weten onterechte fraudeboetes in de bijstand terug te gaan betalen.

Lees verder
15 mei 2015

Betaalt Amersfoort onterechte boetes terug?

Eind vorig jaar heeft de Centrale Raad van Beroep een streep gezet door de Fraudewet omdat deze veel mensen onterecht zwaar bestraft. Naar aanleiding van deze uitspraak gaat minister Asscher de Fraudewet aanpassen zodat de boetes eerlijker worden. De SP wil nu weten van de Amersfoortse wethouder of hij bereid is om de eerder onterecht opgelegde boetes terug te gaan betalen.

Lees verder
26 november 2014

Amersfoortse tegenprestatie ook voor mantelzorgers en vrijwilligers

Vanaf 1 januari kunnen gemeenten een tegenprestatie opleggen aan mensen met een uitkering. Maar liefst 90% van de gemeenten heeft er voor gekozen om mantelzorgers of mensen die al vrijwilligerswerk doen vrijstelling te geven hiervoor. De Amersfoortse politiek liet zich gisteravond echter van haar harde kant zien, ondanks verzet van de SP bleek men niet bereid om deze groepen mensen te ontheffen van de tegenprestatie. 

Lees verder
6 oktober 2014

Einde (A&E)² trajecten is een overwinning voor werkzoekenden!

Op 6 oktober heeft de gemeente Amersfoort laten weten te stoppen met (A&E)² SamenSterk reïntegratietrajecten. De SP is verheugd over dit nieuws, en noemt het een goede eerste stap naar een beter reïntegratiebeleid in Amersfoort.

Afgelopen juni opende de SP een meldpunt na signalen te hebben opgevangen dat reïntegratiebedrijven in Amersfoort werkzoekenden onnodig onder druk zetten en hierbij ook strafkortingen toepassen. Het meldpunt heeft naast veel media aandacht ook veel meldingen van deelnemers aan deze trajecten opgeleverd.

Lees verder
26 juni 2014

SP laat zich niet muilkorven door reïntegratiebedrijf (A&E)² SamenSterk!

Op dinsdag 24 juni ontving de SP Amersfoort een sommatie van een advocaat van (A&E)² SamenSterk om haar eerdere publicatie over reïntegratiebedrijven te rectificeren. Nog los van het feit dat de aantijgingen in de brief geen van allen kloppen wil de SP nadrukkelijk naar buiten brengen dat de partij zich niet laat intimideren door reïntegratiebedrijven.

Lees verder
23 juni 2014

SP wil meer duidelijkheid over inzet strafkortingen in Amersfoort

De SP heeft vragen gesteld aan de gemeente Amersfoort over de reïntegratiebedrijven (A&E)² SamenSterk en WorkFast. De SP wil onder andere weten in  hoeverre de gemeente Amersfoort via deze bedrijven strafkortingen inzet tegenover mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Daarnaast wil de partij weten hoeveel geld de gemeente daaraan overhoudt.

Lees verder
11 december 2013

Geen dwangarbeid in Amersfoortse fietsenkelders!

Hans van Wegen van de Burger Partij Amersfoort wil mensen met een uitkering inzetten om zo op de kosten van een fietsenkelder te kunnen besparen. De SP is zeer verontwaardigd over dit voorstel en ziet dit als pure uitbuiting van mensen en zal zich dan ook met volle kracht verzetten tegen elke partij die met dit soort voorstellen komt. 

De BPA wil mensen dwingen tot arbeid zonder hier een fatsoenlijk loon voor te betalen. Het bewaken van een fietsenstalling is een normale baan waar ook een normaal salaris tegenover hoort te staan. Een salaris dat zeker niet lager is dan het wettelijk minimum loon. In plaats daarvan wil de BPA deze mensen afschepen met een uitkering. En ze kunnen dit niet weigeren, omdat ze anders het risico lopen dat hun uitkering helemaal wordt stopgezet.

Lees verder

U bent hier