h

SP laat zich niet muilkorven door reïntegratiebedrijf (A&E)² SamenSterk!

26 juni 2014

SP laat zich niet muilkorven door reïntegratiebedrijf (A&E)² SamenSterk!

Op dinsdag 24 juni ontving de SP Amersfoort een sommatie van een advocaat van (A&E)² SamenSterk om haar eerdere publicatie over reïntegratiebedrijven te rectificeren. Nog los van het feit dat de aantijgingen in de brief geen van allen kloppen wil de SP nadrukkelijk naar buiten brengen dat de partij zich niet laat intimideren door reïntegratiebedrijven.

Afgelopen maandag trad de SP met het nieuws naar buiten dat ze in kaart wil brengen of er strafkortingen in Amersfoort worden toegepast door de gemeente via reïntegratiebedrijven. Deze bedrijven voeren een taak voor de gemeente uit en worden betaald met publiek geld.

Het is dan ook onze taak als volksvertegenwoordigers om te controleren of dit geld goed besteed wordt en of deze taak goed uitgevoerd wordt. Bij die controlerende taak laten wij ons niet muilkorven door een reïntegratiebedrijf. Sterker nog, wanneer een dergelijk bedrijf op deze manier tegen een politieke partij ageert, roept zij twijfels op over haar geschiktheid als dienstverlener van de lokale overheid.

De SP wil er nadrukkelijk op wijzen dat het de gemeente is die de strafkortingen uitvoert. Het klopt dat reïntegratiebedrijven dit niet zelf kunnen doen, maar een adviserende rol hebben in deze.

Het is uitermate vreemd dat een bedrijf dat zegt niet geassocieerd te willen worden met intimiderend gedrag richting clienten, wel een intimiderende brief naar een politieke partij stuurt. Dat geeft ons eens te meer te denken hoe dit bedrijf met zijn cliënten omspringt.

De SP gaat dan ook  door met haar onderzoek naar deze bedrijven. Wij roepen dan ook nogmaals mensen die in een traject bij WorkFast of (A&E)² SamenSterk hebben gezeten op om zich bij de SP Amersfoort te melden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Reactie toevoegen

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier