h

Geen dwangarbeid in Amersfoortse fietsenkelders!

11 december 2013

Geen dwangarbeid in Amersfoortse fietsenkelders!

Hans van Wegen van de Burger Partij Amersfoort wil mensen met een uitkering inzetten om zo op de kosten van een fietsenkelder te kunnen besparen. De SP is zeer verontwaardigd over dit voorstel en ziet dit als pure uitbuiting van mensen en zal zich dan ook met volle kracht verzetten tegen elke partij die met dit soort voorstellen komt. 

De BPA wil mensen dwingen tot arbeid zonder hier een fatsoenlijk loon voor te betalen. Het bewaken van een fietsenstalling is een normale baan waar ook een normaal salaris tegenover hoort te staan. Een salaris dat zeker niet lager is dan het wettelijk minimum loon. In plaats daarvan wil de BPA deze mensen afschepen met een uitkering. En ze kunnen dit niet weigeren, omdat ze anders het risico lopen dat hun uitkering helemaal wordt stopgezet.

Werken met behoud van uitkering is volgens de voorstanders bedoeld om uitkeringsgerechtigden werkervaring op te laten doen. Maar dat is niet de reden waarom de BPA deze mensen in wil zetten in de Amersfoortse fietsenkelders. Want Hans van Wegen zegt dat hij ze in wil zetten omdat "Het beheer van een betonnen kelder niet zo duur hoeft te zijn als je dat laat doen door mensen met een uitkering". Daarmee geeft de BPA openlijk toe uitkeringsgerechtigden te zien als goedkope arbeidskrachten.

Waarschijnlijk kijken sommige partijen al reikhalzend uit naar de nieuwe Wet Werk en Bijstand die het gemeenten gaat verplichten om mensen met behoud van uitkering aan het werk te zetten. Want wat een kostenbesparing valt er daarmee wel niet te behalen? Gemakshalve vergeten ze even dat dit ten koste gaat van reguliere banen. Dat ze zo de arbeidsvoorwaarden ondermijnen voor mensen die volwaardig werk verrichten zien ze blijkbaar ook niet als een probleem.

De SP juicht het zeker toe dat de gemeente Amersfoort mensen met een uitkering aan werk helpt, maar geef ze dan wel een volwaardig loon hiervoor. Want anders is dit pure uitbuiting en dat mag nooit geaccepteerd worden. Nergens in Nederland, maar ook zeker niet in Amersfoort!

U bent hier