h

SP is blij met terugdraaien van 60.000 Euro aan onterechte boetes

9 december 2015

SP is blij met terugdraaien van 60.000 Euro aan onterechte boetes

In mei heeft de SP fractie het college gevraagd om onterechte boetes in de bijstand te herzien.  Dit heeft er toe geleid dat bijna 60.000 Euro aan onterecht boetegeld is kwijtgescholden. In totaal gaat het om 140 van de 235 boetes die geheel of gedeeltelijk terug worden gedraaid omdat er geen sprake was van opzet of verwijtbaarheid. Bij de overige 95 boetes was dit volgens het college wel het geval.

Gemiddeld is dit zo'n 430 Euro per persoon, maar in individuele gevallen kan het veel meer zijn. Veel geld voor iemand die van bijstand afhankelijk is. De SP fractie is blij met deze uitkomst. Mensen in de bijstand hebben het al steeds moelijker om rond te komen als gevolg van stijgende woon- en zorglasten, daar moeten niet ook nog eens onnodige boetes bovenop komen omdat ze per ongeluk de een of andere regel hebben overtreden. Dat jaagt mensen alleen maar verder de armoede en verder de schulden in.

Alleen de boetes die op 1 januari 2013 of later waren uitgedeeld zijn herzien. Daarvoor gold nog een minder strenge bijstandswet, en daar is deze herziening niet op van toepassing. Ambtenaren waren zelf ook niet altijd blij met de strenge boetes die ze volgens de wet uit moesten delen, zij hebben nu meer vrijheid om geen of lagere boetes toe te kennen als er geen sprake is van doelbewuste fraude of verwijtbare overtredingen.

Dat neemt niet weg dat de SP de huidige Participatiewet nog steeds veel te repressief vindt. Zit u in de bijstand en vindt u dat u onterecht gekort bent door de gemeente? Neem dan contact op met de SP fractie.

Reactie toevoegen

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier