h

Amersfoort hoort een Stadscamping te hebben!

8 juli 2015

Amersfoort hoort een Stadscamping te hebben!

De Amersfoortse Stadscamping is gesloten. Volgens het AD/AC van vanmorgen is het hek dicht en is de eigenaar naar Spanje vertrokken. Een slechte zaak voor Amersfoort. De tot dusver bestaande Stadscamping was al enige tijd aan het verloederen. Incidentele maatregelen hadden geen blijvend positief effect. De gemeente had zich deze ontwikkelingen dienen aan te trekken en moeten anticiperen op de dreigende sluiting.

Medio 2005-2006 heeft de SP zich sterk gemaakt voor behoud van de functie “trekkerscamping”. Ook toen dreigde sluiting. Vastgesteld moet worden dat de voorwaarden waaronder de Stadscamping destijds in particuliere handen is overgegaan zodanig waren dat Amersfoort niet meer in staat was om de functie “trekkerscamping” blijvend te handhaven. Achteraf is de destijds ideologisch gemotiveerde keus om de Stadscamping onder particulier eigendom “op afstand” te beheren een foute geweest.

Een stad van deze omvang dient over een Stadscamping te beschikken waar mensen betaalbaar kunnen camperen. De ambities van Citymarketing ondersteunen deze stelling. Bovendien was de Stadscamping een tijdelijke oplossing voor mensen die financieel kopje onder gingen. Gelet op de beschikbaarheid van, voor deze doelgroep, betaalbare woningen is deze vluchtroute een maatschappelijke noodzaak geworden. Alle aanleiding om in beweging te komen voor een levensvatbare Amersfoortse Stadscamping!

Vandaag heeft de gemeenteraadsfractie van de SP aan het college kritische vragen gesteld hierover.

Reactie toevoegen

U bent hier