h

Fractienieuws

SP woest over zorg door familie bij Nijenstede (RTV Utrecht)

De SP-fractie in Amersfoort is woest over het nieuws dat woon-zorgcentrum Nijenstede in Amersfoort familieleden van dementerende bewoners inzet bij de zorgverlening. Hoewel het college niet verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid in het woonzorgcentrum, wil de SP dat de gemeente de vinger aan de pols houdt.

Lees meer op de website van RTV Utrecht.

Lees verder
15 mei 2016

Raadsenquête over Vahstaldrama noodzakelijk

"De gemeenteraad kan niet blijven zwijgen als kan worden vastgesteld dat door halsstarrigheid en eenzijdige belangenpolitiek tientallen miljoenen euro's verloren zijn gegaan", zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer.

Op dit moment loopt er een bindend adviesprocedure die alle lopende geschillen tussen projectontwikkelaar Vahstal en de gemeente Amersfoort moet behandelen. “Gedurende de bindend adviesperiode wordt er in beginsel in het openbaar geen nadere informatie verstrekt” zo laat het college in november 2015 weten.

Daarom stelt de SP zich op het standpunt dat zo'n raadsenquête moet worden opgestart na afronding van de bindend adviesprocedure of als blijkt dat zelfs de bindend adviesprocedure niet tot een afronding leidt.

Lees verder
11 mei 2016

Ruim baan voor de fiets in Amersfoort

Gisteravond heeft de Amersfoortse raad unaniem ingestemd met het fietsplan 'Amersfoort fietst'. Dit fietsplan bevat een heel scala aan fietsprojecten en andere plannen die het gebruik van de fiets in Amersfoort aantrekkelijker moeten gaan maken. Het plan is het resultaat van een motie van GroenLinks, de PvdA en de SP uit 2014 waarin gevraagd werd om een integraal fietsplan voor Amersfoort. Aanvullend op het fietsplan nam de raad een motie van de SP en GroenLinks aan die er voor zorgt dat geld dat overblijft op al gestartte fietsprojecten gereserveerd wordt voor het nieuwe fietsplan.

Lees verder
20 april 2016

SP: reactie coalitie op mega privacy lek “laf en huichelachtig”

“De onzekerheid van 1900 Amersfoorters waarvan de zorginformatie op straat ligt interesseert deze coalitie geen bal”, stelt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. “Ze richten alle aandacht op het veilig stellen van hun machtspositie en hopen dat deze stad dit voorval zo snel mogelijk vergeet.”

Op initiatief van de SP hield de gemeenteraad gisteravond een interpellatie waarin raadsleden bijna 100 vragen aan het college stelden. De belangrijkste vragen gingen over het ontbreken van een sluitende veiligheidsaanpak tegen datalekken en het 10 weken lang niet informeren van verantwoordelijk wethouder Imming (PvdA). En wat blijkt, het college kan/wil juist die belangrijke vragen niet beantwoorden en laat een “extern onderzoek” verrichten.

“Tijd kopen”, stelt Meijer. Samen met andere oppositiefracties diende de SP twee moties van wantrouwen in. Eén tegen wethouder Imming (Zorg/PvdA) en één tegen wethouder Tigelaar (IT/ChristenUnie). De coalitie steunde deze moties niet en verschuilt zich nu achter dat aangekondigde externe onderzoek.

Lees verder
15 april 2016

Stop de Blokhokken, ook in Amersfoort!

Door het handelen van de wethouder Wonen worden in Amersfoort mogelijk de huren van kleine appartementen enorm opgedreven en worden ze onbereikbaar voor de lagere inkomens. Minister Blok wil extra huurpunten toekennen aan dit soort appartementen, maar de steden Amsterdam en Utrecht zijn hiertegen in verzet gekomen. Bij een werkbezoek aan Amersfoort heeft de wethouder Wonen, Fleur Imming, tegen minister Blok gezegd wel open te staan voor dit beleid. De SP fractie neemt dit de wethouder zeer kwalijk omdat deze nu zijn oog op Amersfoort lijkt te hebben laten vallen.

Lees verder
30 maart 2016

Lokaal belastingplan SP wapen tegen ongelijkheid

Foto: SP

“Dit plan geeft noodzakelijke financiële lucht aan huurders, mensen met een uitkering, vele huizenbezitters en kleine ondernemers”, zo vat SP-fractievoorzitter het lokale belastingplan samen dat zijn partij op 5 april in de gemeenteraad aan de orde stelt. Alles bij elkaar heeft zo’n twee derde van de Amersfoortse bevolking belang bij deze aanpak. Juist nu een stad als Amersfoort haar financiële fouten uit het verleden op deze kwetsbare groepen probeert af te wentelen is een andere manier van verdeling van lokale lasten, vindt de SP, meer dan noodzakelijk. “Rijkeren betalen wat meer en mensen die wat armer zijn wat minder of niets. Zo hoort dat!”, aldus Meijer.

Lees verder
15 maart 2016

Liever duurzame huurwoningen dan opgepimpt stadhuis

Op 16 februari heeft de raad gesproken over de nieuwe renovatieplannen voor het stadhuis. Het college lijkt alle afspraken over een sober en doelmatige renovatie vergeten te zijn, want "sober" wordt nu uitgelegd als een duurzaamheidspakket dat de gemeente vele miljoenen Euro's gaat kosten! De SP vindt dit onverteerbaar en is van mening dat alleen eenvoudige maatregelen moeten worden genomen. Met een simpele renovatie kan veel energie bespaard worden en levert dit de gemeente op termijn zelfs geld op. Nu geld steken in een 'groen prestigeproject' valt niet uit te leggen aan een stad die nog maar net onder financieel toezicht uitkomt en de afgelopen jaren al vele bezuinigingen voor haar kiezen kreeg!

Lees verder
14 maart 2016

SP wil actieve bestrijding winkelleegstand Soesterkwartier & Nieuwland

De SP wil dat het Amersfoortse college leegstand in wijkwinkelcentra actief gaat bestrijden. De SP vindt dat overlaten aan de markt niet werkt, dit leidt o.a. in het Soesterkwartier en Nieuwland tot leegstand, krimp en verpaupering. Met een twee sporen programma dat bestaat uit een leegstand verordening en een investerings-programma wil de SP dit tegengaan. Een vergelijkbaar programma heeft eerder in de gemeente Oldambt al tot succesvolle resultaten geleid.

Lees verder
3 maart 2016

SP fractie zegt vertrouwen in wethouder op

Afgelopen dinsdag heeft de SP fractie het vertrouwen in wethouder Houwing opgezegd. De SP staat er pal voor dat Amersfoort de noodzakelijke opvang aan vluchtelingen biedt. Daarbij is het van het grootste belang dat er draagvlak wordt georganiseerd onder direct betrokkenen. De wethouder heeft het draagvlak juist afgebroken. Dat rekent de SP haar zwaar aan.

Lees verder
26 februari 2016

Gemeente frustreert democratisch proces!

"Door voor het referendum op 6 april over het associatieverdrag met Oekraïne geen verkiezingsborden te plaatsen, frustreert Amersfoort het democratisch proces!" Dat is de opvatting van SP-fractievoorzitter Ad Meijer. Bij verkiezingen worden er in Amersfoort op 18 locaties verkiezingsborden geplaatst en nu, als het aan het college ligt, helemaal geen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier