h

Bewoners Zon & Schild serieus nemen!

9 februari 2016

Bewoners Zon & Schild serieus nemen!

Het college wil minderjarige asielzoekers op het terrein van Zon & Schild plaatsen. Bewoners hebben steeds op een constructieve manier aangegeven wat hun alternatieven en zorgen zijn. In de plannen van het college zal locatie De Yselberch deels door reguliere bewoners en deels door minderjarige asielzoekers bewoond worden.

Zowel in oktober als begin januari heeft het college toegezegd dat de suggesties en zorgen samen met de bewoners zullen worden besproken. Maar wat blijkt nu? Het gesprek, dat op 28 januari heeft plaatsgevonden, bleek vooral eenrichtingsverkeer vanuit het college over reeds genomen besluiten richting de bewoners! De bewoners van de Yselberch voelen zich in het geheel niet gehoord.

Voor de SP aanleiding om vanavond in een motie te vragen om definitieve besluiten uit te stellen totdat er een serieus gesprek met de reguliere bewoners heeft plaatsgehad. De SP wil graag vluchtelingen opvangen. Maar solidariteit moet georganiseerd worden en dat doe je niet door goedwillende bewoners op het terrein van een GGZ-instelling met voldongen feiten te confronteren.

Reactie toevoegen

U bent hier