h

Vluchtelingen

3 maart 2016

SP fractie zegt vertrouwen in wethouder op

Afgelopen dinsdag heeft de SP fractie het vertrouwen in wethouder Houwing opgezegd. De SP staat er pal voor dat Amersfoort de noodzakelijke opvang aan vluchtelingen biedt. Daarbij is het van het grootste belang dat er draagvlak wordt georganiseerd onder direct betrokkenen. De wethouder heeft het draagvlak juist afgebroken. Dat rekent de SP haar zwaar aan.

Lees verder
19 februari 2016

Grondig onderzoek naar plaatsing oorlogsvluchtelingen Zon en Schild nodig

Wethouder Houwing moet niet alleen toegeven dat ze het verhaal van een ervaringsdeskundige verkeerd heeft weergegeven. Ze moet hem ook serieus nemen. Dat zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. ‘Ze kon niet anders dan die enorme fout toegeven. Maar heel snel en grondig onderzoek naar de risico’s die kleven aan de plaatsing van minderjarige oorlogsvluchtelingen op het terrein van Zon en Schild is nodig. Totdat de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn moet de plaatsing worden uitgesteld. 'Foutje bedankt' zeggen en de plannen gewoon doorzetten is onacceptabel.’

Lees verder
10 februari 2016

Meijer: ‘Wethouder brengt noodzakelijke opvang oorlogsvluchtelingen in gevaar’

‘Het is niet in het belang van de minderjarige oorlogsvluchtelingen. Het is niet in het belang van de bewoners van de GGZ-instelling.’ Dat zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer in reactie op de plannen van het college om 60 alleenstaande, minderjarige vluchtelingen op te vangen op het terrein van psychiatrisch centrum Zon en Schild.

Lees verder
9 februari 2016

Bewoners Zon & Schild serieus nemen!

Het college wil minderjarige asielzoekers op het terrein van Zon & Schild plaatsen. Bewoners hebben steeds op een constructieve manier aangegeven wat hun alternatieven en zorgen zijn. In de plannen van het college zal locatie De Yselberch deels door reguliere bewoners en deels door minderjarige asielzoekers bewoond worden.

Zowel in oktober als begin januari heeft het college toegezegd dat de suggesties en zorgen samen met de bewoners zullen worden besproken. Maar wat blijkt nu? Het gesprek, dat op 28 januari heeft plaatsgevonden, bleek vooral eenrichtingsverkeer vanuit het college over reeds genomen besluiten richting de bewoners! De bewoners van de Yselberch voelen zich in het geheel niet gehoord.

Lees verder
15 oktober 2015

Vluchtelingen, buurtbewoners en woningen

De SP vindt dat vluchtelingen een eerste opvang horen te krijgen. Dat is onze menselijke plicht. Van het grootste belang is bovendien dat buurtbewoners van eventuele opvanglocaties vooraf intensief bij de opvang betrokken worden.  Hun gerechtvaardigde vragen en wensen dienen door de lokale politiek serieus behandeld te worden. Ook mag de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet leiden tot achterstelling van inwoners die al 8 jaar op een betaalbare huurwoning wachten. Omdat voorstellen van het college niet aan deze elementaire basisvoorwaarden voldoen heeft de SP-fractie deze voorstellen op dinsdagavond 6 oktober niet gesteund.

Lees verder
15 september 2015

Vluchtelingen in Amersfoort

Wereldwijd voltrekt zich een menselijk drama van ongekende omvang. Door wanhoop gedreven zijn duizenden op zoek naar veiligheid en enig perspectief. Ook Amersfoort moet alles op alles zetten om deze mensen met spoed een gastvrije eerste opvang te bieden.

SP-Fractievoorzitter Ad Meijer: 'We kunnen en mogen niet wegkijken bij dit menselijk leed. Dus moet Amersfoort haar deel van de vluchtelingen opnemen en voor hen onderdak regelen. Het gemeentebestuur moet zo snel mogelijk locaties aanwijzen. Daarbij is belangrijk dat er voldoende draagvlak is onder de bewoners. '

Lees verder
9 mei 2012

Meerderheid gemeenteraad voor opvang Irakees gezin

Dinsdagavond heeft een meerderheid van de raad gestemd voor het verzorgen van opvang en leefgeld voor het Irakees gezin. Hiermee is de motie van de SP en PvdA aangenomen. En komt er een einde aan een deel van de onzekerheid.

Lees verder
5 mei 2012

Nu of nooit voor Irakees gezin

Demonstratie Irakees gezin

A.s. dinsdag is het erop of eronder voor het uit Irak afkomstige gezin dat een maand geleden uit het azielzoekerscentrum in Amersfoort is gezet. Kom om 21uur naar het stadhuis om u steun te betuigen!

Lees verder
19 april 2012

Irakees gezin voor 3 weken opgevangen

Irakees gezin Amersfoort

Het Iraaks gezin dat, zonder inkomen en huisvesting, uit het Asielzoekerscentrum in Amersfoort was verwijderd, is voorlopig opgevangen. Gedurende drie weken kan het gezin op een vakantiepark in de omgeving van Amersfoort terecht. Hiermee is, op de korte termijn althans, een einde gekomen aan het zwervend bestaan van de afgelopen weken. De van elkaar gescheiden gezinsleden verbleven steeds op verschillende plaatsen bij particulieren in het land.

Lees verder
11 april 2012

Het Irakese gezin deel 2

Steun SP irakees gezin Amersfoort

Waarom hebben SP-fractie en Amersfoortse actieve leden zich zo ingezet voor het Irakeze gezin dat op straat belandde?

Lees verder

Pagina's

U bent hier